W dzisiejszym podcaście po raz kolejny opisujemy przypadek unieważnienia umowy zawartej pomiędzy kredytobiorcą a Bankiem Millenium. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 12.10.2021 roku unieważnił umowę zawartą w 2008 roku i zasądził na rzecz Frankowiczów kwotę ponad 162 tysięcy złotych.Posłuchaj i sprawdź, jakie było uzasadnienie wyroku. Dowiedz się również, jakie możliwości mają aktualnie kredytobiorcy, którzy posiadają kredyt we frankach oraz jak przygotować się do sprawy w sądzie.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej