Unieważnienie umowy mBank + Poradnik Frankowicza cz. XXVII (Dokumentacja do złożenia pozwu w sprawie kredytu frankowego)

Data: 12.05.2022 / Marcin Szołajski / Frankowicze

W dzisiejszym odcinku podcastu opowiemy Państwu o kolejnym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w którym stwierdzono nieważność umowy kredytu udzielonego przez BRE Bank.

Sąd zasądził od pozwanego mBanku SA z/s w Warszawie na rzecz powoda kwotę 59 391,53 zł oraz kwotę 34 880,74 CHF oraz kwotę 9 358,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 31 marca 2020 roku do dnia zapłaty.

W drugiej części podcastu kontynuując cykl „Poradnik Frankowicza” porozmawiamy o tym jaka dokumentacja jest niezbędna do złożenia pozwu w sprawie kredytu frankowego.

Zapraszamy do słuchania! 🎧

Masz problemy z kredytem frankowym?
Skontaktuj się z nami już teraz! Napisz na office@szolajski.com

Jako jedna z pierwszych kancelarii w Polsce zajęliśmy się tematem kredytów frankowych. Dzięki naszej pomocy setki Frankowiczów mogą dziś spać spokojnie.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej