Unieważnienie umowy PKO S.A. + Poradnik Frankowicza cz. XXI (Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału)

Data: 24.03.2022 / Marcin Szołajski / Frankowicze

W dzisiejszym odcinku opowiemy Państwu o zwycięstwie Frakowiczów z Bankiem PKO S.A (poprzednikiem prawnym banku BPH z Krakowa).

W wyroku z 1 sierpnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku. Sąd zasądził na rzecz Frankowiczów 654 235,82 zł wraz z należnymi odsetkami. Ponadto obciążył pozwanego w całości kosztami sądowymi.

W drugiej części podcastu mecenas Marcin Szołajski przybliży Państwu kwestię prokonsumenckiego stanowiska Rządu RP do Trybunału Sprawiedliwości UE o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Czy w razie unieważnienia umowy kredytu frankowego bankom i klientom należy się takie wynagrodzenie?

Przypominamy, że dotychczasowe orzecznictwo jest korzystne wyłącznie dla Frankowiczów, gdyż sądy uznają, że bankom nie należy się opłata za to, ze klient przez lata korzystał z udostępnionego mu kapitału.

Jakie znaczenie dla sektora bankowego może mieć rozstrzygnięcie TSUE?
Czy będzie miało wpływ na dynamikę sporów frankowych w sądach oraz na koszty, które poniosą z tego powodu banki?

Zapraszamy do słuchania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej