Unieważnienie umowy PKO S.A. + Poradnik Frankowicza cz. XXII (Prawomocne wyroki frankowe)

Data: 31.03.2022 / Marcin Szołajski / Frankowicze

W dzisiejszym odcinku prezentujemy Państwu kolejne zwycięstwo Frankowiczów z Bankiem PKO S.A.

21 lutego 2022 roku, raptem 7 miesięcy od złożenia pozwu, sąd unieważnił umowę i zastosował tzw. teorię dwóch kondycji, czyli zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie wpłacone dotychczas raty. Dodatkowo bank został obciążony całkowitymi kosztami procesowymi.

W drugiej części odcinka mecenas Marcin Szołajski opowie o prawomocnych wyrokach frankowych, które zapadają coraz szybciej i – jak pokazują najnowsze dane – aż w 98% są korzystne dla Frankowiczów.

  • Co wpływa na przyśpieszenie w procedowaniu spraw?
  • Jak wybrać kancelarię prawną, która poprowadzi postępowanie szybko i skutecznie?
  • Jakie znaczenie dla spraw Frankowiczów ma wybór sędziego?

Zapraszamy do słuchania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej