W dzisiejszym odcinku podcastu kontynuujemy cykl zwycięstw Frankowiczów z bankiem PKO BP (umowy dotyczące Nordea Habitat – zawarte przez Nordea Bank z siedzibą w Gdyni).

Przeanalizujemy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, który zapadł 24 listopada 2021 roku – dotyczył umowy z 2007 roku. Sąd zdecydował, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz Frankowiczów kwotę ponad 158 tysięcy złotych oraz ponad 85 tysięcy franków szwajcarskich wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Ponadto Frankowicze otrzymali zwrot kosztów procesu.

Jakie niedozwolone klauzule umowy wpłynęły na wyrok sądu odpowiada mec. Marcin Szołajski.

W drugiej części podcastu podpowiadamy Frankowiczom, posiadającym kredyt w mBanku, czy warto zawierać proponowane przez bank umowy frankowe.

Czy ugody są korzystne? Jakie są ich główne założenia?

Posłuchaj!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej