Unieważnienie umowy Santander Bank Polska + Poradnik Frankowicza cz. XI (roszczenia banków)

Data: 13.01.2022 / Marcin Szołajski / Frankowicze

W dzisiejszym odcinku podcastu przybliżamy orzeczenie, dotyczące umowy Ekstralokum zawartej z Frankowiczami przez Kredyt Bank (obecnie Santander Bank Polska).

28.09.2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu Ekstralokum zawartą w 2007 roku. Sąd zasądził zwrot kosztów procesu dla Frankowiczów. Postępowanie trwało 1,5 roku i odbyły się w tym czasie 2 rozprawy. Przesłuchano obie strony postępowania, jednak Sąd oddalił wniosek o przeprowadzenie opinii biegłego sądowego.

Wydając wyrok, Sąd potwierdził, że umowa jest nieważna i narusza przepisy prawa bankowego.

W drugiej części podcastu, w Poradniku Frankowicza poruszamy dziś temat roszczeń banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Wiele banków stosuje te roszczenia jako straszak przeciwko Frankowiczom. Należy jednak jasno powiedzieć, że są one całkowicie bezpodstawne.

Dlaczego? Odpowiada mec. Marcin Szołajski.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej