Unieważnienie umowy Ekstralokum + Poradnik Frankowicza cz. XIII (zabezpieczenie powództwa)

Data: 27.01.2022 / Marcin Szołajski / Frankowicze

W dzisiejszym odcinku podcastu kontynuujemy cykl zwycięstw Frankowiczów z bankiem Santander Bank Polska. Mecenas Marcin Szołajski opowie o ciekawym wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie.

30.12.2021 r. Sąd unieważnił umowę Ekstralokum zawartą z Kredyt Bankiem S.A. potwierdzając w ten sposób, że w umowie znajdują się klauzule niedozwolone i należy ją unieważnić w całości.

Jednocześnie bank podniósł zarzut dotyczący wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i chciał, aby Sąd dopuścił dowód biegłego sądowego, który weryfikowałby takie działanie. Sąd oddalił wniosek biegłego sądowego oraz powództwo dotyczące korzystania z kapitału. Sprawa została rozstrzygnięta w ciągu 18 miesięcy.

W drugiej części podcastu zajmiemy się bardzo istotnym dla Frankowiczów tematem, czyli zabezpieczeniem powództwa:

  • Jak wstrzymać płatność rat kredytu?
  • Czy takie działanie ma sens?
  • Czy w ogóle można to zrobić?
  • I przed czym może uchronić Frankowicza zabezpieczenie powództwa?

W tym odcinku przedstawiamy wszelkie istotne szczegóły. Zapraszamy do wysłuchania.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej