Dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy nowy cykl, dotyczący zwycięstw Frankowiczów z Deutsche Bankiem. Tym razem opisujemy dla Państwa wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy, który 25.10.2021 roku unieważnił umowę kredytu hipotecznego denominowanego, udzielonego przez Deutsche Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Legnicy potwierdził, że umowa, spłacona przez Frankowiczów w 2016 roku, jest nieważna i zasądził nadpłatę, wynikającą z kwoty kredytu oraz rat wpłaconych przez Frankowiczów. Kwota, jaką otrzymali Frankowicze, wyniosła ponad 102 tysiące złotych. Sąd obciążył również bank kosztami procesu.

Jest to kolejny wyrok potwierdzający, że umowy Deutsche Banku są nieważne.

W drugiej części, w ramach Poradnika Frankowicza porozmawiamy o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mecenas Marcin Szołajski opowie Państwu o 3 wyrokach TSUE w sprawach polskich Frankowiczów.

Przybliżymy Państwu, jakie sprawy i kwestie rozstrzygały te wyroki i w jaki sposób pomogły Frankowiczom w sporach z bankami.

Zapraszamy serdecznie!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej