W dzisiejszym odcinku podcastu opisujemy kolejny prawomocny wyrok dotyczący umowy kredytu udzielonej przez BOŚ Bank.

28 stycznia 2022 roku Sąd Odwoławczy V Wydział Cywilny w Warszawie zmienił niekorzystny wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli I Wydział Cywilny.

Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz Frankowiczów kwotę 12 tysięcy CHF z ustawowymi odsetkami. Obarczył też bank kosztami procesowymi za obie instancje. Ponadto w ustnym uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że apelacja była uzasadniona i dlatego zasługiwała na uwzględnienie.

W drugiej części mecenas Marcin Szołajski wyjaśnia, że 2022 to kolejny rok, który potwierdza, że najkorzystniejszym sposobem na rozwiązanie problemu frankowego dla kredytobiorców jest proces sądowy.

  • Co pokazują statystyki?
  • Ile spraw wygrali Frankowicze, a ile banki?
  • Jakich orzeczeń jest najwięcej?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszym odcinku! Opowiemy też o zaskakującym wyroku w sprawie pozwu zbiorowego przeciwko mBankowi. Zapraszamy do słuchania i udostępniania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej