Zapraszamy na bezpłatny webinar Szołajski Legal Group po uchwale SN w sprawie Frankowiczów!

Tak istotne dla Frankowiczów posiedzenie pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego odbędzie się już 13 kwietnia o godz. 10. Tego samego dnia wieczorem – o godz. 20. – zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego omówimy Uchwałę Sądu Najwyższego i jej konsekwencje.

Aktualne orzeczenia Sądu Najwyższego pozwalają przypuszczać, że Uchwała będzie korzystna dla Frankowiczów i będzie przesądzającym argumentem w sporach z Bankami.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej