Fundacja rodzinna działa jak rodzinny skarbiec – ma zapewnić rodzinie środki finansowe, a przy tym realizować wizję fundatora i dbać o wartości przyjęte przez niego w biznesie. Chociaż w Polsce to wciąż nowy sposób na przeprowadzenie sukcesji, warto poznać zasady założenia i prowadzenia fundacji rodzinnej, bo jest to ciekawe rozwiązanie, przynoszące wiele korzyści zarówno fundatorowi, jak i sukcesorom.

Ustawa o fundacji rodzinnej, która weszła w życie 22 maja 2022 r. to prawne narzędzie, które pozwala na kumulowanie kapitału rodzinnego oraz przekazywanie wypracowanego majątku kolejnym pokoleniom. Właściciele firm rodzinnych mogą zapewnić ciągłość działania i rozwój firmy bez konieczności podziału majątku czy angażowania w jej prowadzenie członków rodziny.

  1. Raz na wiele pokoleń

Fundacja rodzinna to sposób na sukcesję, którą przeprowadza się tylko raz na wiele pokoleń. Fundator decyduje o celach, zasadach działania fundacji rodzinnej i jej beneficjentach. Ma również możliwość wycofania się z aktywnego prowadzenia biznesu bez utraty dochodów.

  1. Odseparowanie rodziny i biznesu

Fundacja rodzinna pozwala na formalne odseparowanie biznesu i rodziny, ponieważ majątek rodzinny staje się własnością fundacji. Podmioty rodzinne otrzymują możliwość, żeby nie rozdrobnić majątku w wyniku dziedziczenia przez wiele osób i zachować jednolitość w jego zarządzaniu.

  1. Kontrola i ochrona

Fundacja rodzinna poprzez elastyczne rozwiązania daje równocześnie rodzinom kontrolę nad majątkiem, ochronę przed ryzykami sukcesji i możliwość pomnażania wcześniej zgromadzonego majątku.

Wnioski

Założenie fundacji rodzinnej warto rozważyć, kiedy potencjalny fundator posiada znaczący majątek i chciałby, aby stanowił on zaplecze ekonomiczne jego rodziny, nie tylko za ich życia, ale również w kolejnych pokoleniach.

Powołanie nowego podmiotu prawnego powinno zostać dogłębnie przemyślane, a oczekiwania fundatora precyzyjnie odzwierciedlone w statucie, który określa kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem fundacji, w tym kompetencjami i zasadami powoływania zarządu fundacji, rady nadzorczej oraz zgromadzenia beneficjentów.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje firmy rodzinne do zakładania fundacji rodzinnej. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank