Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 9 grudnia 2019 r. rozpoczął postępowanie konsultacyjne mające na celu omówienie kwestii rozdysponowania częstotliwości przeznaczonych pod technologię 5G.

Jest to krok, który przybliża Polskę do wprowadzenia sieci 5G. To rozwiązanie diametralnie przyspieszy prędkość przesyłania danych, a przez to może znacząco wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki.

Jakie są zalety technologii 5G?

Największą zaletą technologii 5G jest wzrost prędkości oraz znaczne zmniejszenie opóźnienia podczas transmisji danych. Jak wskazuje serwis rządowy, sieć 5G pozwala także na niezakłóconą pracę nawet miliona urządzeń na kilometrze kwadratowym.

Okoliczności te sprawiają, że wprowadzenie 5G w Polsce jest oczekiwane. To dobry i konieczny kierunek, jeśli Polska aspiruje do równego konkurowania z państwami Europy Zachodniej.

Zasady konsultacji prowadzonych przez UKE

Zgodnie z informacjami podanymi przez UKE, konsultacje były zaplanowane do 10 stycznia 2020 r. UKE planowała rozdysponować 4 rezerwacje, które ważne będą do końca maja 2035 r., a proponowana cena wywoławcza pojedynczego bloku wynosić miała 450 mln zł.

Zwycięzcy aukcji zostali zobowiązani do rozwoju sieci poprzez budowę:

  • „co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta wojewódzkiego wybranego spośród wskazanych miast w terminie 6 miesięcy od otrzymania rezerwacji;
  • do 31 grudnia 2023 r., co najmniej 250 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast wojewódzkich;
  • do 31 grudnia 2025 r., co najmniej 500 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich.”

UKE zwróciła uwagę, że zobowiązania zostały zaprojektowane w sposób zapewniający rozwój sieci w największych skupiskach ludności, tj. gminach powyżej 80 tys. mieszkańców.

Podsumowanie

Podejmowane obecnie przez rząd oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej działania, nieuchronnie zmierzają do wprowadzenia w Polsce technologii 5G.

Mając w pamięci jak ogromnym krokiem do przodu była zmiana standardu 3G na 4G/LTE, należy jednoznacznie opowiedzieć się za rozwojem technologii, która może przynieść polskiej gospodarce wiele korzyści.

Odpowiedzialny rozwój 5G w Polsce może w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich firm, a także zapewnić szybszy dostęp do Internetu obywatelom. Zespół ds. telekomunikacji Kancelarii Szołajski Legal Group opowiada się za rozwojem w Polsce technologii 5G i jest jej zwolennikiem.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych