Body leasing to coraz popularniejsza forma zatrudniania specjalistów, praktykowana szczególnie w branży IT. Wypożyczenie pracownika bądź zespołu pracowników (tzw. team leasing), którzy mają zrealizować konkretne zadanie w firmie pozwala na pominięcie tak kosztownego i czasochłonnego procesu rekrutacji. A to nie jedyne korzyści wynikające z tej formy zatrudnienia.

Warto zaznaczyć, że ani samo pojęcie body leasingu, ani wynikające z jego zastosowania prawa i obowiązki nie zostały doprecyzowane w przepisach. Model takiej współpracy bazuje jedynie na zasadzie swobody umów zawartej w kodeksie cywilnym. Właśnie ten brak regulacji przepisami prawa zapewnia większą swobodę.

Na czym polega body leasing?

Body leasing to forma outsourcingu, która polega na wynajmie pracowników jednej firmy drugiej firmie. Co do zasady pojęcie to odnosi się do jednej osoby. Wypożyczanie całego zespołu specjalistów nazywamy team leasingiem. Team tworzą osoby o wspólnych kompetencjach i podobnej wiedzy, które współpracują dla potrzeb firmy zewnętrznej.

Zatem przy body leasingu pośrednik deleguje danego pracownika do drugiej firmy na określony czas. Wynajęty pracownik ma odpowiednie kwalifikacje do realizacji danego projektu i postępuje zgodnie z ustaloną procedurą. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie dyspozycyjności kompetentnych pracowników.

W branży IT, body leasing jest sprawdzonym sposobem na szybkie uzyskanie zasobów ludzkich bez konieczności tworzenia lub rozbudowy struktur firmy.

Korzyści pracownika

Wśród pracowników branży IT popularność body leasingu wynika przede wszystkim z dostępu do różnorodnych projektów pozwalających na poszerzanie wiedzy informatycznej, współpracę z innymi specjalistami, wymianę doświadczeń i możliwości rozwoju zawodowego.

Ważną korzyścią jest niewątpliwie wsparcie w procesie rekrutacji pracownika oraz dbałość o wybór odpowiednich klientów i godne zainteresowania warunki współpracy. W tym przypadku pracownik zyskuje stabilność zatrudnienia, jednak z dużą dozą elastyczności.

Korzyści pracodawcy

Wynikającą z body leasingu nadrzędną wartością dla pracodawcy jest ograniczenie formalności do minimum. Pracodawca nie poświęca czasu na kwestie związane z wynagrodzeniem czy udzielaniem urlopu.

Firma, która korzysta z opcji body leasingu ma dostęp do wyspecjalizowanych i dostosowanych pod konkretne wymagania pracowników. Ponadto w razie potrzeby można wymieniać konkretnych specjalistów czy zmniejszać lub powiększać zespoły specjalistów.

Forma zatrudnienia

W przypadku body leasingu w branży IT najczęściej mamy do czynienia z pracownikami, którzy są zatrudnieni w oparciu umowy o pracę. Pracownicy mogą być również zatrudnieniu w oparciu o każdą  inną umowę cywilnoprawną, w tym także umowę o świadczenie usług w modelu B2B.

Podsumowanie

Dzięki zastosowaniu body leasingu firmy informatyczne według swoich potrzeb mogą uzupełniać braki kadrowe. Pracownicy zaś inwestują w swój rozwój zawodowy zdobywając nowe doświadczenie i poszerzając dotychczasową wiedzę. To forma współpracy o elastycznej strategii rekrutacyjnej, która umożliwia poszerzenie zespołu o specjalistów z poszukiwanymi kompetencjami na dowolny czas.

Kancelaria Szolajski Legal Group od kilkunastu lat uczestniczy w procesach negocjacji umów IT oraz wspiera przedsiębiorców na etapie ich realizacji. Chętnie pomożemy rozwiązać Twój problem z branży informatycznej. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych