Po miesiącach oczekiwań udostępniony został projekt ustawy o fundacjach rodzinnych i od razu wzbudził kontrowersje. Chodzi o pojawiające się w przestrzeni publicznej głosy, że fundacjom rodzinnym grozi podwójne, a w niektórych przypadkach nawet potrójne opodatkowanie!

Rodzi to uzasadnione pytania o to, czy ustawodawca – mimo widniejących na sztandarach hasłach o budowaniu ładu rodzinnego w rodzinach związanych z biznesem, akumulacji kapitału oraz zwiększeniu inwestycji w RP (argumenty wprost z dokumentu OSR projektu ustawy o fundacjach rodzinnych) – nie planuje zarobić na fundacjach rodzinnych.

Co wzbudziło niepokoje?

Eksperci zwracają uwagę, że na mocy ustawy fundacje rodzinne mają być pozbawione tzw. prawa zwolnienia dywidendowego, podobnego do znajdującego zastosowanie w przypadkach spółek kapitałowych. Może zatem dojść do sytuacji, w której podatek zostanie nałożony na środki finansowe podwójnie, jeszcze zanim beneficjenci je zobaczą.

Kogo z kolei może dotknąć potrójne opodatkowanie? Mowa jest tu o osobach spoza rodziny tj. m.in. o osobach pozostających w nieformalnych związkach. W przypadku tych osób, zanim jakiekolwiek środki do nich trafią zostaną one opodatkowane trzykrotnie:

  • pierwszy raz podatek odprowadzi spółka rodzinna, prowadząca faktyczną działalność,
  • w drugiej kolejności opodatkowana ma zostać fundacja rodzinna jako wspólnik i podmiot otrzymujący dywidendę od spółki,
  • jako ostatni zostanie opodatkowany beneficjent.

Na marginesie należy zwrócić uwagę na pozapodatkowe wątpliwości, jakie budzi obecny kształt ustawy o fundacjach rodzinnych. Mowa tutaj m.in. o braku możliwości prowadzenia przez takie fundacje działalności gospodarczej. Problemem może być faktyczne rozgraniczenie, co jest, a co jeszcze nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej, a np. dochodem pasywnym.

Podsumowanie

Miejmy nadzieję, że ostateczny kształt przepisów ulegnie zmianie i będzie bardziej korzystny dla fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnych.

Wielką szkodą dla Polski byłaby sytuacja, w której przepisy dotyczące fundacji rodzinnej będą faktycznie martwe, z uwagi na niekorzystne opodatkowanie tej instytucji.

Przepisy powinny ułatwiać założenie fundacji rodzinnej i do tego zachęcać! Ewentualne wysokie podatki, które należałoby oddać fiskusowi z pewnością nie pomogą podjąć decyzji o założeniu fundacji rodzinnej w Polsce, zamiast w krajach o korzystniejszych rozwiązaniach w tym zakresie.

Kancelaria Szołajski Legal Group aktywnie śledzi i monitoruje prace nad ustawą o fundacjach rodzinnych, która przez ponad 800 tys. firm rodzinnych może być niezwykle wyczekiwana.

Zachęcamy do śledzenia naszego newslettera oraz kanału na YouTube,  w których na bieżąco informujemy o nowościach w prawie, w tym także o fundacjach rodzinnych!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium