Od 1 lipca 2021 r. polski system prawny został poszerzony o dodatkowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Do katalogu spółek kapitałowych ustawodawca dodał prostą spółkę akcyjną, która z założenia ma ułatwić rozwój polskim start-upom.

Jakie ostatecznie cechy prostej spółki akcyjnej, po wielu latach rozmów, spotkań, opinii i projektów znalazły się w kodeksie spółek handlowych? Trzy główne oraz najciekawsze przedstawimy w dzisiejszym artykule.

Na wstępie należy tylko wskazać, że przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej zostały zaimplementowane do kodeksu spółek handlowych i obejmują artykuły 3001 i dalsze.

1. Wysokość kapitału akcyjnego nawet 1 zł

Kluczowa nowość, mająca odróżnić prostą spółkę akcyjną od spółki akcyjnej (w sposób zdecydowany) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w sposób mniej zdecydowany) to wysokość kapitału akcyjnego. Ten może bowiem wynosić nawet 1 złoty, podczas gdy w spółce akcyjnej jest to 100 000 zł, natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 5 000 zł.

Akcje mogę być obejmowane przez akcjonariuszy zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i niepieniężne, które powinny zostać wniesione do spółki w całości w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru.

2. Umowa (nie statut) i firma prostej spółki akcyjnej

Prostą spółkę akcyjną zakłada się poprzez zawarcie umowy. Zgodnie z przepisami powinna ona być zawarta w formie aktu notarialnego, jednak prawo pozwala zawrzeć ją także przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Firma spółki może być obrana dowolnie, lecz powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „prosta spółka akcyjna”. Spółka może korzystać także ze skrótu „P.S.A.”.

3. Organy prostej spółki akcyjnej

W przypadku prostej spółki akcyjnej ustawodawca zaproponował nowy organ jakim jest rada dyrektorów. Zgodnie z art. 30052 § 1 k.s.h. w spółce ustanawia się zarząd albo radę dyrektorów. Analiza skłania do wniosku, że jest to alternatywa rozłączna, wobec czego dwa wyżej wymienione organy nie mogą istnieć jednocześnie w spółce.

Kodeks spółek handlowych daje również możliwość (lecz nie obowiązek) ustanowienia rady nadzorczej.

Ciekawie została rozwiązana także kwestia reprezentacji spółki w umowie z firmą audytorską. W takim przypadku spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą akcjonariuszy albo rada nadzorcza.

Podsumowanie

Dla sporej części osób mających innowacyjny pomysł prosta spółka akcyjna będzie atrakcyjnym rozwiązaniem. Kapitał jaki potrzebny jest na rozpoczęcie działalności oraz brak obowiązku powołania rady nadzorczej, może skusić potencjalnych przedsiębiorców.

Należy jednak pamiętać, że okoliczność ułatwiająca rozpoczęcie działalności w formie prostej spółki akcyjnej, może rodzić też pewne problemy. Do spółki z kapitałem akcyjnym w wysokości 1 złoty, potencjalni inwestorzy mogą podchodzić z pewną dozą ostrożności i nieufności.

Kancelaria Szołajski Legal Group na bieżąco śledzi zmiany w prawie spółek handlowych oraz informuje o nich subskrybentów swojego newslettera. Dlatego jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych artykułów o tej tematyce zapisz się do naszego newslettera już dziś!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej