Konkurs na „Dotacje na kapitał obrotowy” dla firm, które ucierpiały w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19, ogłosiła 8 czerwca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na program PARP przeznaczyła 2,5 mld zł.

Wnioski o dotację należy składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r. Maksymalnie firma może uzyskać 430 tys. zł dotacji.

Środki na dotacje pochodzą z programów unijnych: Program Operacyjny Polska Wschodnia oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i skierowane są do przedsiębiorców z całej Polski.

Warunki udzielenia dotacji

Przedsiębiorca występujący o dotację na kapitał obrotowy musi zatrudniać mniej niż 250 pracowników, zaś jego roczne przychody nie mogą przekraczać 50 mln zł.

Warunkiem udzielenia dotacji jest spadek obrotów u Przedsiębiorcy o co najmniej 30 proc. od marca 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca w 2019 r.

Wnioskujący o dotację Przedsiębiorca musiał także prowadzić działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz nie mógł się wtedy znajdować w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Na co wykorzystać dotację?

Otrzymaną dotację na kapitał obrotowy Przedsiębiorca może przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Dotacja może zostać udzielona maksymalnie na okres trzech miesięcy.

Suma dotacji jest obliczana jako iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia:

  1. dla MikroPrzedsiębiorcy (do 9 pracowników) ok. 70 tys. zł,
  2. dla Małych Przedsiębiorców (do 49 pracowników) ok. 165 tys. zł,
  3. dla Średnich Przedsiębiorców (do 249 pracowników) ok. 430 tys. zł.

Wnioski

Przedsiębiorcy powinni korzystać z dostępnych środków pomocowych, aby poprawić swoją sytuację finansową w związku z kryzysem.

Szołajski Legal Group wspiera przedsiębiorców w kryzysie i pomaga uzyskać środki pomocowe.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank