Fundacja rodzinna po pierwszym półroczu w Polsce

731 firm rodzinnych w Polsce złożyło wnioski o rejestrację fundacji rodzinnej w ciągu pierwszego półrocza wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tej nowej instytucji. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrował już 320 fundacji rodzinnych w Polsce.

Widzimy zatem znaczne zainteresowanie i coraz większą popularność fundacji rodzinnych wśród przedsiębiorców. Należy podkreślić, że samo zarejestrowanie fundacji rodzinnej nie jest skomplikowane, jednak złożenie wniosku o rejestrację powinno być poprzedzone długofalowym procesem.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację

Zanim zarejestrujemy fundację rodzinną trzeba odbyć szereg rozmów, aby wypracować wewnętrzne zasady gromadzenia i pomnażania majątku oraz dystrybucji świadczeń na rzecz beneficjentów.

Kolejnym zadaniem jest przygotowanie dokumentacji tworzącej ład wewnętrzny fundacji rodzinnej oraz kształtującej zasady funkcjonowania jej organów zgodnie z ustawą.

Zwieńczeniem wszystkich prac powinien być audyt aktywów z podziałem na te, które powinny być przeniesione do fundacji rodzinnej w pierwszej kolejności oraz pozostałych.

Według ekspertów tematyka związana z fundacją rodzinna jest nowa, ale rozwojowa.

Dlaczego warto założyć fundację rodzinną?

  1. To możliwość kompleksowego zaplanowania sukcesji i zapewnienie ciągłości działania firmy.
  2. To powołanie podmiotu, który pozwoli zachować kluczowe elementy majątku osobistego lub rodzinnego i ochroni je na przyszłość.
  3. Umożliwia reinwestycję kapitału i majątku rodzinnego w sposób efektywny podatkowo.

Wiadomym jest, że jednym z aspektów atrakcyjności fundacji rodzinnej są preferencyjne zasady opodatkowania, jakim podlegają fundacje rodzinne.

Warto przypomnieć, że najważniejszymi obawami polskich przedsiębiorców przed założeniem fundacji rodzinnej był brak stabilnego ustawodawstwa oraz brak praktyki stosowania rozwiązań zwłaszcza na gruncie podatkowym.

Po 6 miesiącach od wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej trzeba podkreślić, że drastycznych zmian w przepisach skutkujących na niekorzyść fundatora lub beneficjenta nie ma. Warto jednak zaznaczyć, że ustawodawca przewidział możliwość rewizji przepisów po upływie 3 lat ich obowiązywania.

Podsumowanie

Warto się wziąć pod uwagę funkcjonujące w Polsce od 6 miesięcy rozwiązanie, jakim jest fundacja rodzinna. Zachęcamy do poszerzania wiedzy o fundacjach rodzinnych oraz poszukania profesjonalnych doradców z doświadczeniem, którzy pomogą w założeniu fundacji rodzinnej w firmie.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje firmy rodzinne do założenia fundacji rodzinnych i zakłada fundacje rodzinne dla swoich Klientów. 

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium