Fundacja rodzinna w Polsce – prognozy na 2024 rok

Statystyki rejestrowe z grudnia 2023 r. pokazują aktualne dane dotyczące fundacji rodzinnych w Polsce, tj. 388 już zarejestrowanych fundacji rodzinnych oraz 425 sądowych postanowień o rejestracji.

Z najnowszych danych sądowych wynika, że do tej pory złożono ponad 800 wniosków o rejestrację fundacji rodzinnych w Polsce.

Zatem założenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które przewidywało w pierwszym roku obowiązywania przepisów nowej ustawy o fundacji rodzinnej około 300 wniosków o rejestrację fundacji rodzinnej są już ponad miarę przekroczone.

Fundacja rodzinna elementem porządku prawnego

Dla przypomnienia, od 22 maja 2023 r. – gdy weszła w życie nowa ustawa o fundacji rodzinnej – można zakładać w Polsce fundacje rodzinne. Zgodnie z przepisami, z chwilą wpisu do rejestru fundacja rodzinna w organizacji staje się fundacją rodzinną i uzyskuje osobowość prawną.

Rejestr fundacji rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. W pierwszym roku funkcjonowania fundacji rodzinnych, w tym jedynym sądzie rejestrowym złożono prawie trzy razy więcej wniosków niż spodziewał się odpowiedzialny resort.

Tym samym fundacje rodzinne, po wielu latach oczekiwania, stały się elementem porządku prawnego.

Oczekiwane rozwiązanie dla sukcesji biznesu rodzinnego

Wielu fundatorów zdecydowało się na założenie fundacji prywatnych za granicą, jednak zdecydowana większość oczekiwała polskiej fundacji rodzinnej. Środowisko biznesu rodzinnego prowadziło dialog z Ministerstwem Rozwoju i Technologii przez 5 lat, chcąc wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tej nowej instytucji.

Fundacja rodzinna stanowi platformę do budowania sukcesji w międzypokoleniowym biznesie. To narzędzie, które pozwala na skuteczne przekazywanie majątku oraz zachowanie kontroli nad nim przez rodzinę, zachowując jednocześnie majątek rodzinny w jednym podmiocie.

Podsumowanie

Naszym zdaniem, prognozy na 2024 r. są nader optymistyczne! Już teraz kilkaset fundacji rodzinnych jest w procesie tworzenia lub rozpoczynania działalności, a należy się spodziewać, że powstanie ich znacznie więcej.

Obowiązujące od 7 miesięcy przepisy pozwalają tworzyć w naszym kraju instrumenty prawne ochrony majątku rodzinnego, inspirowane rozwiązaniami znanymi Zachodniej Europie i za Atlantykiem.

Kancelaria Szołajski Legal Group od lat uczestniczy w przeprowadzaniu skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych. Pomagamy także w założeniu fundacji rodzinnej. 

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium