W ramach kolejnych sposobów wsparcia przedsiębiorców odczuwających trudności finansowe w związku epidemią COVID-19 wprowadzono gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Jakie są warunki gwarancji?

Gwarancja spłaty rat dotyczy kredytów udzielanych średnim i dużym przedsiębiorcom. Obejmuje ona niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem.

Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji jest weksel własny kredytobiorcy.

Jakich kredytów dotyczy gwarancja?

Kwota kredytu lub suma kredytów dla jednego przedsiębiorcy z zabezpieczeniem w formie gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych nie może przekroczyć łącznie 250 mln zł.

Wysokość zabezpieczonego kredytu jest uzależniona od kwoty wypłaconych wynagrodzeń lub łącznego obrotu lub od uzasadnionego oświadczenia przedsiębiorcy w zakresie potrzeb płynnościowych!

Gwarancjami mogą być objęte:

  1. Kredyty, dla których zawierane są nowe umowy lub odnowienia kredytów odnawialnych w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres oraz
  2. umowy kredytów nieodnawialnych lub odnawialnych w przypadku podwyższenia kwoty kredytu (limitu kredytu). Przy podwyższeniu kwoty kredytu, kwota gwarancji BGK stanowi nie więcej niż 80 proc. kwoty podwyższenia.

Kredyt z gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych nie może być przeznaczony na spłatę innego kredytu.

Gwarancjami mogą być zabezpieczone kredyty, dla których umowy kredytowe były zawierane od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest brak zaległości w ZUS, Urzędzie Skarbowym i banku kredytującym na 1 lutego 2020 r.

Podsumowanie

Szołajski Legal Group zachęca do korzystania z gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Trzeba podejmować kolejne wyzwania, aby przetrwać ten kryzys!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium