Od pewnego czasu rodzina Fundarskich pochłonięta była jednym nadrzędnym celem: założeniem fundacji rodzinnej. Trwały niekończące się rozmowy na ten temat, rozważano każdy możliwy aspekt przy tworzeniu statutu, dopracowywano w szczegółach elementy aktu założycielskiego, przeprowadzano ze wszystkimi zaangażowanymi analizę rodzinno-emocjonalną przy wsparciu doradców i zaprzyjaźnionego mecenasa. 

Restauracja Zacisze oprócz swojej nadrzędnej roli kulinarnej i gościnnej była również miejscem tworzenia nowego wspólnego rodzinnego dzieła Fundacji Rodzinnej Zacisze Fundarskich. 

Życzliwy mecenas jako stały gość, służył wsparciem i wieloletnim doświadczeniem. Doradzał i proponował najlepsze rozwiązania prawne i stosowne zapisy w obu kluczowych dokumentach, czyli akcie założycielskim oraz statucie fundacji rodzinnej. 

Zadawał zainteresowanym ważne pytania: w jakim celu chcą utworzyć fundację rodzinną? Czy dla zabezpieczenia członków rodziny i bliskich, a może dla przekazania rodzinnego biznesu? 

Jaki majątek mogą przeznaczyć na fundusz założycielski? Przypominał, że zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej minimalny fundusz założycielski wynosi 100.000 zł. Jednak nie muszą to być wyłącznie pieniądze, gdyż do takiego podmiotu można wnieść wszystko, co ma wartość majątkową. 

Dla kogo powinny być przeznaczone świadczenia z fundacji rodzinnej? Tutaj zaznaczał, że należy wskazać konkretne osoby i zakres świadczeń. 

Co fundacja powinna czynić z otrzymanym majątkiem? Może go tylko trzymać, ale także czerpać z niego korzyści poprzez wynajem lub dzierżawę, posiadanie udziałów lub akcji, nabywanie obligacji itp.

Jednym słowem mecenas zajmował się całą „papierologią” i pomagał na każdym kroku przygotowywać określony zestaw dokumentów, który będzie optymalnie dopasowany do sytuacji życiowej rodziny Państwa Fundarskich. Tłumaczył także zgromadzonym, że akt założycielski i statut to fundament fundacji rodzinnej. Dlatego należy sporządzić te dokumenty w formie aktu notarialnego. Wymaga tego również ustawa o fundacji rodzinnej. 

Akt założycielski to oświadczenie fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej. Statut natomiast to swoista instrukcja dla fundacji z opisem najważniejszych zasad jej funkcjonowania. Zaznaczył, że założenie fundacji rodzinnej jest tak poważną czynnością, jak podjęcie decyzji o budowie własnego domu. Dlatego warto ten proces dogłębnie przemyśleć, profesjonalnie zaplanować, aby utworzenie takiego podmiotu przebiegło maksymalnie sprawnie.

Mecenas spotkał się z notariuszem, który był zresztą jego bliskim znajomym z czasów studiów. Najpierw powspominali wspólnie stare dobre czasy, jak to byli piękni i młodzi. Następnie przedyskutowali projekt aktu założycielskiego i statutu przyszłej fundacji rodzinnej. Na koniec notariusz przy okazji kolejnego spotkania zasugerował spisanie testamentu przez dzieci Państwa Fundarskich oraz dokonanie rozdzielności majątkowej jeszcze przed założeniem fundacji rodzinnej.

Po pewnym czasie rodzina Fundarskich otrzymała projekt statutu oraz aktu założycielskiego do zapoznania się z nim przed umówionym spotkaniem, a także propozycję dotyczącą testamentu oraz intercyzy dla dzieci Państwa Fundarskich, w celu zabezpieczenia najbliższych. Mecenas spokojnie i cierpliwie wyjaśniał zainteresowanym, że testament notarialny pomaga uniknąć błędów formalnych oraz uchroni dokument przed zagubieniem. Testament notarialny to dokument urzędowy, który testator sporządza w kancelarii notarialnej.

Następnym ważnym krokiem była wizyta u notariusza, który był też Państwu Fundarskim dobrze znany, gdyż wcześniej niejednokrotnie korzystali z jego usług. Po długim wyczerpującym procesie przygotowania do założenia fundacji rodzinnej wreszcie nadszedł termin wyczekiwanego przez wszystkich spotkania w kancelarii notarialnej.

Notariusz zaprosił Państwa Fundarskich — fundatorów i zarazem beneficjentów fundacji rodzinnej oraz syna i córkę — przyszłych beneficjentów oraz członków Zgromadzenia Beneficjentów i Zarządu. Po wstępnym powitaniu notariusz przystąpił do pracy i pełnienia swych obowiązków. Przedstawił wcześniej opracowane dokumenty do przeczytania, a po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości do podpisania ich oraz na koniec serdecznie pogratulował wszystkim obecnym podjęcia decyzji o założeniu fundacji rodzinnej Zacisze Fundarskich, jako nowego instrumentu sukcesji rodzinnego biznesu.

Dzieci Państwa Fundarskich spisały również testamenty notarialne, a córka Państwa Fundarskich podpisała z mężem umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej (intercyzę), aby zabezpieczyć męża i dzieci.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych