Od 15 maja 2019 r. zapłacimy mniej za połączenia głosowe oraz wiadomości SMS wewnątrz Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany wynikają z Rozporządzenia UE nr 2018/1971 z 11 grudnia 2018 r. Obniżka opłat dotyczy wyłącznie usług łączności zagranicznej tj. połączeń oraz SMS inicjowanych w Polsce na numery z krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odnosi się zarówno do usług połączeń międzynarodowych i SMS w sieciach komórkowych oraz stacjonarnych.

Nie można mylić tej regulacji z przepisami dotyczącymi roamingu czyli połączeń inicjowanych w sieci odwiedzanej poza granicami Polski. Od czerwca 2017 r., w zakresie roamingu obowiązuje regulacja Roam Like at Home. Zgodnie z nią osoby podróżujące po Unii Europejskiej mogą telefonować, esemesować i korzystać z internetu bez żadnych dodatkowych opłat, uiszczając za połączenie jedynie stawki krajowe.

Stawki taryfy regulowanej

Zgodnie z opisywanym Rozporządzeniem UE, krajowi dostawcy usług połączeń głosowych i sms-ów zagranicznych wewnątrz Unii są zobowiązani do stosowania regulowanych cen maksymalnych (taryfy regulowanej).

Nowe stawki nie mogą przekroczyć:

– 0,19 euro netto tj. 81 groszy za minutę połączenia,

– 0,06 euro netto tj. 25 groszy za wiadomość sms.

Stawki w polskiej walucie obliczane są na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany z 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca 2019 r, które zostały opublikowane przez Europejski Bank Centralny.

Obowiązki operatorów

Operatorzy telekomunikacyjni zostali zobowiązani do wprowadzenia zmian w obowiązujących już umowach, a także w stosowanych wzorcach umownych.

Operatory winni poinformować Abonentów o obniżce stawek najpóźniej miesiąc przed wejściem zmian w życie, przynajmniej poprzez podanie takiej informacji do publicznej wiadomości np. na stronie operatora.

Wyjątki

Dopuszczalne są stawki wyższe niż określone w ramach taryfy regulowanej, ale wyłącznie w zakresie taryfy alternatywnej, zgodnie z którą umowy abonamentowe obejmują preferencyjne stawki na połączenia także do państw spoza Unii Europejskiej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej