Sektor IT rozwija się w bardzo dynamicznym tempie. Równolegle z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi i produkty informatyczne, rośnie potrzeba konstruowania umów należycie zabezpieczających interesy podmiotów działających na tym rynku.

W dzisiejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę, co każdy podmiot działający na rynku IT powinien rozważyć planując rozpoczęcie nowego projektu.

Co z prawami autorskimi?

Co do zasady, efektem końcowym umowy IT jest wytworzenie produktu, który jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Zatem utworem może być program komputerowy, oprogramowanie czy pewne konkretne rozwiązanie informatyczne.

Wszystko to jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w konkretnej postaci. Podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu będzie zatem podmiot, który dany produkt stworzył.

Na tym etapie twórca powinien rozważyć, jaki model prowadzenia sprawy przyjąć: czy przenieść majątkowe prawa autorskie na inny podmiot, czy też udzielić do niego licencji? Na jakich polach eksploatacji? A jeśli licencji – to na jakich zasadach? Z pewnością każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, a decyzja każdorazowo powinna być poprzedzona wnikliwą analizą.

Należyte zabezpieczenie swoich interesów

Zgodnie z nigdzie niespisaną, ale powszechną zasadą: „Umowę pisze się na złe czasy”. W momencie jej zawierania nikt nie przewiduje, że na pewnym etapie projektu strony mogą się poróżnić, a relacje ulec pogorszeniu.

Profesjonalne podmioty potrzebują doradcy, który z zewnątrz i bez emocjonalnego zaangażowania spojrzy na relację z kontrahentem i zaproponuje postanowienia obejmujące swym zakresem m.in. należyte zabezpieczenie interesów.

Podstawowym, powszechnie stosowanym elementem są kary umowne. Uregulowane w kodeksie cywilnym znacznie skracają ścieżkę dochodzenia roszczeń oraz możliwości ich kwestionowania przez drugą stronę. Niezbędne jest jednak ich należyte sformułowanie.

Będąc klientem firmy informatycznej, należy z kolei pamiętać o dokładnym sprawdzeniu postanowień dotyczących gwarancji udzielanej przez twórcę. Pod uwagę należy wziąć czas gwarancji, jej zakres oraz okoliczności, które powodują, że udzielona gwarancja wygasa.

Dodatkowo, szczególnie po doświadczeniach związanych z tegorocznym wprowadzeniem stanu epidemii, przy zawieraniu umowy warto zwracać uwagę na postanowienia dotyczące tzw. siły wyższej. Pojęcie nieuregulowane w żaden sposób w przepisach prawa, wprowadzone do umowy może oszczędzić stronom sporów, w tym sporów sądowych w przypadku braku możliwości wykonania zobowiązania np. w sposób terminowy.

Podsumowanie

Zadaniem firm informatycznych jest stworzenie maksymalnie funkcjonalnego rozwiązania, które będzie w jak największym stopniu odpowiadało potrzebom klienta.

Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera firmy informatyczne w projektach, przygotowuje i negocjuje umowy z kontrahentami oraz aktywnie włącza się w rozwiązywanie ewentualnych nieporozumień powstałych już po zawarciu umowy.

Autor artykułu

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych