Zagrożenie płynności przedsiębiorcy to główny skutek gospodarczy pandemii koronawirusa w Polsce. Szczególnie małe, średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa wystawione na ryzyko przestojów w biznesie, mogą liczyć na odroczenie rat leasingu.

Leasing jest alternatywnym sposobem finansowania inwestycji przedsiębiorców wobec kredytu bankowego. Jego spłata w czasie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa może zagrozić płynności finansowej przedsiębiorstw.

Każda firma leasingowa proponuje własne warunki odroczenia rat leasingu, a wnioski przedsiębiorców rozpatruje indywidualnie.

 

Odroczenie rat leasingu

Odroczenie rat leasingu jest dokonywane na wniosek leasingobiorcy. Do wniosku należy załączyć uzasadnienie, z którego wynika, że z powodu trudnej sytuacji epidemii przedsiębiorca przewiduje problemy z bieżącym regulowaniem rat leasingowych.

Przedsiębiorca składa wniosek drogą elektroniczną: e-mailem lub przez elektroniczny portal klienta.

Umowa leasingu nie musi posiadać zapisów o możliwości odroczenia rat leasingu. Nawet w takiej sytuacji leasingodawcy będą pozytywnie rozpatrywać wnioski swoich klientów.

Z wnioskiem o prolongatę w pierwszej kolejności mogą wystąpić leasingobiorcy, którzy nie zalegali z należnościami z tytułu umów leasingu.

Sam wniosek i jego rozpatrzenie przez leasingodawcę nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

 

Rozwiązania proponowane przez firmy leasingowe

Firmy leasingowe proponują różne rozwiązania:

  1. Od 3 do 6 miesięcy odroczenia całości raty leasingu, co wiąże się z wydłużeniem umowy leasingu o okres odroczenia.
  2. Od 1 do 6 miesięcy obniżenie raty leasingu o określony procent – np. 90 %, co wiąże się ze zmianą harmonogramu leasingu włącznie z wysokością poszczególnych rat po okresie obniżenia rat.

Firmy leasingowe wprowadzają uproszczone procedury rozpatrywania wniosków o odroczenie rat leasingu, które wiążą się wyłącznie z koniecznością zalogowania do portalu leasingodawcy.

 

Wnioski

W celu utrzymania płynności finansowej przedsiębiorcy powinni skorzystać z odroczenia rat leasingu i bezpiecznie przeczekać okres epidemii koronawirusa. To sensowne działanie, które Szołajski Legal Group rekomenduje i pomaga skutecznie przeprowadzić.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej