Pożyczki płynnościowe, udzielane na bardzo atrakcyjnych warunkach, są kolejną formą pomocy przedsiębiorcom, wynikającą z Tarczy Antykryzysowej.

Pożyczki płynnościowe są finansowane z Programu Unijnego Inteligentny Rozwój. Mają zaspokoić potrzeby firm borykających się z problemem płynności finansowej w okresie pandemii.

Dlaczego pożyczki finansowe są tak atrakcyjne?

Warunki udzielenia pożyczki płynnościowej są korzystne dla przedsiębiorców:

 1. O pożyczkę płynnościową mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy z całej Polski (bez ograniczeń dotyczących lokalizacji i charakteru działalności ani branży);
 2. Ustalenie kwoty pożyczki płynnościowej jest zależne od indywidualnej sytuacji firmy:
  a)
  dwukrotność zeszłorocznych wynagrodzeń w przedsiębiorstwie; lub
  b) 25% zeszłorocznych obrotów; lub
  c) w uzasadnionych przypadkach, jako kwota zapotrzebowania na kapitał obrotowy firmy w ciągu najbliższych 18 miesięcy;
 3. Łączna suma pożyczek płynnościowych dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł;
 4. Oprocentowanie pożyczki płynnościowej wynosi 0 %;
 5. Za udzielenie pożyczki płynnościowej nie pobiera się żadnych opłat ani prowizji;
 6. Pożyczka płynnościowa może być udzielona na 6 lat, przewidziana jest w tym okresie półroczna karencja w spłacie, a w pierwszych dwóch latach – dwumiesięczne wakacje kredytowe;
 7. Zabezpieczeniem pożyczek płynnościowych do 100 tys. zł jest jedynie weksel in blanco, w przypadku wyższych kwot – zabezpieczenie ustalane jest indywidualnie;
 8. Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi, których listę, wraz ze szczegółowymi informacjami o pożyczkach płynnościowych można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nowe środki

Na finansowanie wniosków z nowych naborów budżet Funduszu Pożyczkowego zostanie zwiększony o dodatkowe środki, co ogłoszono 27 maja 2020 r.

W celu usprawnienia obsługi nowych wniosków o pożyczki płynnościowe Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisują umowy z nowymi instytucjami finansowymi.

Szołajski Legal Group wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu pożyczek płynnościowych. Zachęcamy do zainteresowania się tym atrakcyjnym finansowaniem.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium