W związku z epidemią koronawirusa przedsiębiorcy zaczynają negocjować opłaty czynszów lub ich całkowitego zniesienia na okres przejściowy. Renegocjacji powierzchni biurowej może również sprzyjać wzrost popularności pracy zdalnej – dzięki temu rozwiązaniu pracodawcy będą mogli zmniejszyć niezbędną powierzchnię biurową.

Negocjuj lepsze warunki najmu

Renegocjując wysokość opłat czynszowych, przedsiębiorcy mogą jednocześnie wydłużać okres najmu obecnej powierzchni biurowej. W ten sposób zdobędą większą otwartość na negocjacje właścicieli budynków i zagwarantują sobie lepsze warunki najmu.

Właściciele nieruchomości mogą być bardziej skłonni do elastycznego ustalania okresu najmu powierzchni biurowej niż dotychczas – kiedy jako warunek stawiano co najmniej pięcioletni okres najmu powierzchni biurowej.

Renegocjacja umów najmu może również obejmować czasowe zawieszenie czynszu najmu powierzchni biurowej – na okres najbliższych 3 miesięcy.

 

Redukcja kosztów najmu

Najemcy oczekiwać mogą również znacznej redukcji kosztów najmu, tym bardziej że właściciele budynków nie ponoszą kosztów związanych z usługami dodatkowymi: jak sprzątanie czy obsada pracowników recepcji budynków.

Wynajmujący rozumieją aktualną sytuację związaną z epidemią i chcą utrzymać najemców, dlatego są skłonni do ustępstw.

 

Podsumujmy! Co można zrobić:

  1. Renegocjować wysokość czynszu najmu – obniżka o określony procent
  2. Negocjować zawieszenie czynszu najmu na określony czas (3-6 miesięcy)
  3. Renegocjować wielkość wynajmowanej powierzchni – z uwagi na pracę zdalną pracowników i tzw. home-office

 

Biurowce w budowie

Właściciele budynków, które dopiero są w trakcie budowy i były już wynajęte, również muszą być przygotowani na renegocjacje czynszów i daty początku obowiązywania najmów z uwagi na epidemię koronawirusa.

Podsumowanie

Rynek nieruchomości biurowych czeka rewolucja. Ze względu na epidemię, przedmiotem negocjacji będzie również ustalanie okresu najmu.

Po zakończeniu epidemii obie strony umowy najmu będą mogły powrócić do dotychczasowych stawek czynszu najmu.

 

Szołajski Legal Group uczestniczy w renegocjacji umów najmu i doprowadza do polubownego określenia warunków korzystania powierzchni biurowej w okresie pandemii.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej