W przypadku zagrożenia wypłacalności przedsiębiorcy wobec wierzycieli, spowodowanej pandemią koronawirusa, warto rozważyć przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Oczywiście można próbować negocjować z wierzycielami samodzielnie – np. rozłożenie długu na raty lub wydłużenie terminu płatności – jeśli jednak te działania zawiodą, należy podjąć formalnie postępowanie restrukturyzacyjne.

Postępowanie restrukturyzacyjne kończy się sukcesem, gdy wniosek o jego otwarcie składa się zaraz po pojawieniu się pierwszych trudności finansowych, kiedy Przedsiębiorca jest tylko zagrożony niewypłacalnością, ale jeszcze reguluje swoje wymagalne zobowiązania.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Najszybszym i najmniej sformalizowanym jest postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym udział sądu jest minimalny, dlatego w przypadku trudności finansowych rekomendujemy rozważenie tego najprostszego postępowania restrukturyzacyjnego.

Sąd zatwierdza układ z wierzycielami, do zawarcia którego przedsiębiorca doprowadza na własną rękę, współpracując z wybranym przez przedsiębiorcę doradcą restrukturyzacyjnym.

Warto podkreślić, że układ z wierzycielami zostaje przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących wszystkim wierzycielom uprawnionym do głosowania.

W tym postępowaniu o zatwierdzenie układu to przedsiębiorca samodzielnie wybiera doradcę restrukturyzacyjnego i wraz z nim negocjuje układ z wierzycielami. Od swoich dłużników przedsiębiorca zbiera głosy za zatwierdzeniem proponowanego układu.

 

Podsumowanie

A zatem, w postępowaniu o zatwierdzenie układu kluczowym jest dobór właściwego i doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego. Istotne znaczenie ma również moment, w którym przedsiębiorca decyduje się na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Otwarcie postępowania powinno nastąpić, kiedy występuje stan zagrożenia niewypłacalnością.

 

Dodatkowo warto wskazać, że warunki układu proponuje przedsiębiorca. Wśród stosowanych rozwiązań można wskazać:

  1. częściowe umorzenie zobowiązań,
  2. rozłożenie na raty,
  3. odroczenie terminu płatności, czy
  4. konwersję wierzytelności na udziały lub akcje.

 

Reasumując, w okresie kryzysu warto być przygotowanym na różne scenariusze. Chcąc przetrwać ten trudny czas, przedsiębiorca musi być gotowy na przeprowadzenie restrukturyzacji.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej