Przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem oprogramowania niejednokrotnie realizują duże projekty, wymagające znacznego nakładu pracy oraz specjalistycznej wiedzy i wykształcenia. Nie zawsze jednak dysponują zasobami, które są w stanie sprostać wymaganiom zleceniodawcy. Ponadto, większość informatyków oraz osób działających w branży IT – m.in. ze względu na korzyści podatkowe – prowadzi jednoosobowe działalności gospodarcze i z wykonawcami projektów informatycznych łączy je umowa B2B.

O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy, którzy zawierają chociażby umowę wdrożeniową IT i planują skorzystanie z zewnętrznych informatyków – freelancerów lub innych spółek – jako podwykonawców?

Pamiętaj o prawie autorskim!

W wielu umowach IT zleceniodawcy oczekują przeniesienia wszelkich praw autorskich do utworów powstałych w wyniku realizacji tej umowy. Rodzi to po stronie wykonawcy konieczność uprzedniego przejęcia praw od ich twórców. Jest to szczególnie istotne w projektach, w których rozwiązanie jest przygotowywane bezpośrednio dla danego klienta – w odpowiedzi na jego konkretne prośby i oczekiwania.

Należy bezwzględnie zadbać, aby postanowienia umowy z podwykonawcą były co najmniej równe postanowieniom umowy ze zleceniodawcą w zakresie przeniesienia praw autorskich. Konsekwencje zlekceważenia kwestii praw autorskich mogą być dla wykonawcy bardzo poważne i prowadzić nawet do braku możliwości wykonania umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne

Kluczowym aspektem umowy z podwykonawcą jest także jasne ustalenie zasad odpowiedzialności. Wykonawca powinien mieć pewność, że umowa zostanie wykonana terminowo i w sposób należyty. W tym celu zasadne jest zabezpieczenie swoich interesów np. poprzez wprowadzenie kar umownych, z których wykonawca będzie mógł skorzystać w przypadku m.in. opóźnienia w dostarczeniu danej części zamówienia.

Warto też wspomnieć, że istotne z punktu widzenia wykonawcy projektu wdrożeniowego jest – szczególnie w umowach podpisywanych z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą – ustalenie zasad zastępstwa, gdy dany freelancer nie będzie w stanie realizować przedmiotu umowy.

Prawdopodobnie zleceniodawcy całego projektu nie będzie interesowała przyczyna ewentualnego opóźnienia, stąd w interesie wykonawcy jest minimalizowanie ryzyka. Warto także rozważyć np. zobowiązanie podwykonawcy do posiadania polisy ubezpieczeniowej lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

RODO, RODO, RODO

Od 2018 r. podmioty działające na rynku są coraz bardziej świadome wagi, jaką należy przywiązywać do kwestii ochrony danych osobowych, co wynika oczywiście z wejścia w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Realizując projekt, wykonawca prawdopodobnie wejdzie w posiadane danych osobowych np. pracowników zleceniodawcy, a korzystając z usług podwykonawcy, będzie zobowiązany mu je powierzyć. Konieczne staje się odpowiednie sformułowanie postanowień w tym zakresie, wypełniających wszelkie niezbędne obowiązki wynikające z RODO.

Podsumowanie

Dla wykonawców korzystanie z podwykonawców to bardzo często oszczędność – zarówno czasu jak i pieniędzy. Warto jednak należycie zabezpieczyć swoje interesy.

Kancelaria Szołajski Legal Group od wielu lat aktywnie działa w branży IT, z sukcesami pomagając przedsiębiorcom realizować projekty informatyczne. Jesteś przedsiębiorcą, który poszukuje rzetelnego doradcy? Potrzebujesz prawnika, który kompleksowo zadba o Twoje interesy? Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych