Ryzyka fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to rozwiązanie obejmujące kilka pokoleń, dlatego przed podjęciem decyzji o jej założeniu warto się dogłębnie zastanowić i odpowiednio przygotować. Zarówno fundator jak i jego rodzina muszą mieć absolutną pewność, że chcą długofalowego zobowiązania związanego z powołaniem do życia podmiotu posiadającego osobowość prawną.

Co trzeba przemyśleć przed założeniem fundacji?

Jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o założeniu fundacji rodzinnej fundator powinien mieć świadomość, że jeżeli dokona wycofania majątku z fundacji musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku.

Ważnym i dość oczywistym ryzykiem są konflikty rodzinne podczas prowadzenia spraw fundacji przez osoby nią zarządzające: fundatora czy beneficjentów. Warto rozmawiać, przeprowadzić analizę emocjonalną w rodzinie i uprzednio przygotować się do rozwiązania różnego rodzaju problemów.

Kluczem do prawidłowego unormowania relacji rodzinnych w fundacji jest jednoznaczne sformułowanie statutu, czyli nadrzędnego dokumentu pozwalającego na uniknięcie czy zminimalizowanie ryzyka przyszłych konfliktów rodzinnych.

3 kluczowe zapisy statutu minimalizujące ryzyko konfliktów:

  1. zapis dotyczący wartości rodzinnych przy rozstrzyganiu konfliktów,
  2. zasady zmiany statutu decyzją większości głosów, żądanie jednomyślności do zmiany statutu może okazać się niemożliwe przy występowaniu jakichkolwiek kłótni czy konfliktów,
  3. wprowadzenie możliwości rozstrzygania konfliktów przez sąd arbitrażowy – takie rozwiązanie może pozwolić na osiągnięcie porozumienia między beneficjentami a fundacją rodzinną bez konieczności kierowania sprawy do sądu powszechnego.

Podsumowanie

Chcąc powołać fundację rodzinną warto poszukać profesjonalnego doradcy, radcy prawnego czy adwokata, który pomoże w przeprowadzeniu formalności oraz sporządzeniu statutu zabezpieczającego interesy samej fundacji, jej fundatora czy beneficjentów.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz zakłada dla firm rodzinnych fundacje rodzinne. 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank