Obowiązujące do 31 grudnia 2021 r. przepisy nie obciążały wynagrodzenia członków zarządu składką zdrowotną. Jednak wprowadzenie Polskiego Ładu niekorzystnie zmienia tę sytuację. Od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie, które spółka płaci członkowi zarządu, musi uwzględniać składkę zdrowotną w wysokości 9%. Podstawą obliczenia składki jest kwota należna członkowi zarządu tytułem wynagrodzenia.

W efekcie, jeżeli wynagrodzenie brutto członka zarządu w stosunku do roku 2021 pozostanie na niezmiennym poziomie w roku 2022, to otrzyma on niższe wynagrodzenie netto.

Czy istnieją mechanizmy chroniące wspólników?

Ciekawe rozwiązanie dla wspólników, którzy nie chcą ponosić obciążeń wynikających ze składki zdrowotnej, przynosi kodeks spółek handlowych. Warto zaznaczyć, że dotyczy ono również członków zarządu będących jednocześnie wspólnikami w tych spółkach.

Kodeks spółek handlowych przewiduje tzw. wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia na rzecz spółki. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wspólnik jest zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, to jego wynagrodzenie za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę. Dzieje się to także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Jednakże wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Podsumowanie

Umiejętne skorzystanie z kodeksu spółek handlowych i wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentach wewnętrznych spółki może uchronić wspólników od dodatkowych obciążeń wprowadzanych przez Polski Ład. Warto dodać, iż możliwość taka dotyczy również wspólników, będących jednocześnie członkami zarządu.

Kancelaria Szołajski Legal Group pomaga przedsiębiorcom w analizie przepisów Polskiego Ładu. Nasi prawnicy przygotowują rekomendacje i wprowadzają zmiany w życie. Zachęcamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium