Czy sztuczna inteligencja pomoże w szybkim wdrożeniu programów komputerowych? Czy musi zostać wpisana w prawne ramy relacji biznesowych? Jak opisać zastosowanie sztucznej inteligencji w umowie wdrożeniowej? To podstawowe pytania, jakie zadają sobie firmy programistyczne oraz zamawiający, stając przed wyborem nowoczesnego oprogramowania.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala na zwiększenie ergonomii oprogramowania i jego użyteczności. Rozumiana w kontekście biznesu i systemów ERP to także wzrost automatyzacji i robotyzacji procesów w obszarze realizowania codziennych czynności oraz przyspieszania czy sugerowania odpowiednich decyzji. Właśnie dlatego odpowiednie zapisy w umowie wdrożeniowej, dotyczące użycia sztucznej inteligencji, są przyszłością inteligentnych programów komputerowych.

Pojęcie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence)

Termin „AI” utworzył John McCarthy w 1956 roku definiując sztuczną inteligencję jako „konstruowanie maszyn, o których działaniu dałoby się powiedzieć, że są podobne do ludzkich przejawów inteligencji”. Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją jest konstruowanie maszyn i programów komputerowych zdolnych do realizacji wybranych funkcji umysłu i ludzkich zmysłów niepoddających się algorytmizacji numerycznej, takich jak podejmowanie decyzji w warunkach braku wszystkich danych, rozumowanie logiczne i racjonalne, analiza oraz synteza języków naturalnych.

Zatem sztuczną inteligencję możemy zdefiniować jako „zdolność do uczenia się i samodzielnego rozwiązywania problemów” bez korzystania z zaprogramowanych wcześniej algorytmów. Pozwala ona komputerom na symulowanie ludzkiej inteligencji, wykorzystanie logiki, drzew decyzyjnych, reguł czy uczenia maszynowego.

Poprzez uczenie maszynowe (machine learning) rozumie się tę część AI, która pozwala komputerom na wykorzystanie mechanizmów statystycznych w celu osiągnięcia efektu uczenia się, poprawy wyników.

Z kolei jako głębokie uczenie (deep learning) rozumie się tę część, która pozwala komputerom na uczenie się w celu realizacji zadań takich jak mowa czy rozpoznawanie obrazu poprzez wykorzystanie wielowarstwowych sieci neuronowych i dużych zbiorów danych.

Rozporządzenie KE w sprawie sztucznej inteligencji

Komisja Europejska 21 kwietnia 2021 r. wydała Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji. Poruszono w nim główne problemy prawne związane z wdrożeniem i wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. Jak podkreślono, najważniejszym z nich jest możliwość autonomicznego działania sztucznej inteligencji w sferze prawnej tj. zdolność jej występowania w stosunkach prawnych jako podmiotu prawa. Szczególnie należy zwrócić uwagę na kwestie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez systemy oparte na sztucznej inteligencji oraz zasady przetwarzania danych przez takie systemy.

Stosowanie sztucznej inteligencji wymaga zgodności z różnymi regulacjami: prawem ochrony danych osobowych, prawem własności intelektualnej, prawem konkurencji, prawem ochrony konsumentów.

Sztuczna inteligencja a umowa wdrożeniowa

W związku z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji oraz jej coraz częstszym praktycznym zastosowaniem powstają różnorodne zagadnienia:

  • analiza możliwości i uwarunkowań prawnych wdrażania Sztucznej Inteligencji,
  • pozyskiwanie danych na potrzeby uczenia maszynowego,
  • ograniczanie odpowiedzialności za szkody powodowane działaniem sztucznej inteligencji,

Należy pamiętać, że zastosowanie sztucznej inteligencji wymaga specjalistycznej wiedzy, nie tylko informatycznej ale i prawnej. Wiele z wymienionych powyżej zagadnień powinno zostać szczegółowo opisanych już w umowie wdrożeniowej. Tylko takie działanie zapewni skuteczne i bezpieczne działanie, także w wypadku szkód spowodowanych przez SI.

Podsumowanie

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest zarówno do automatyzacji pracy klientów, jak i wspierania ich w procesach decyzyjnych. SI to paliwo dla RPA, czyli robotyzacji procesów biznesowych, które radykalnie skracają czas na wykonywanie seryjnych operacji np. w obszarze work flow i obiegu dokumentów. Nic dziwnego, że rozwiązanie to jest coraz częściej wykorzystywane w branży IT.

Kancelaria Szołajski Legal Group od kilkunastu lat uczestniczy w procesach negocjacji umów IT oraz wspiera przedsiębiorców na etapie ich realizacji. Dlatego też jeżeli jesteś zainteresowany i rozważasz zawarcie umowy wdrożeniowej, postaramy się jak najlepiej opracować Twoją umowę, dbając o bezpieczeństwo danych. Zapraszamy do kontaktu!

Chętnie pomożemy rozwiązać Twój problem z branży informatycznej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank