Kolejne rozwiązania, mające na celu wsparcie polskich przedsiębiorców wprowadza ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wsparciem zostały objęte branże: estradowa, wystawiennicza oraz turystyczna.

Pomoc z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawodawca przewiduje prawo wnioskowania o świadczenie postojowe w wysokości 2 800,00 zł. Dotyczy ono osób, które prowadzą działalność jako agent turystyczny, pilot wycieczek lub przewodnik turystyczny tj. działalność w zakresie kodów PKD 79.11.A i 79.90.A.

Co więcej, przedsiębiorca, który prowadzi działalność w obszarze:

  • przewozu wycieczkowego i turystycznego,
  • wystawiania i występowania w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych oraz
  • prowadzenia pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków,

ma prawo do wnioskowania o dodatkowe świadczenia postojowe.

Co istotne, o dodatkowe świadczenie postojowe może ubiegać się przedsiębiorca, który otrzymał już co najmniej jedno świadczenie. Wysokość kolejnego świadczenia będzie równa tym wcześniej wypłaconym.

Przedsiębiorcy, których przeważająca działalność należy do sektora hotelarskiego, turystycznego, a także organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw mają możliwość kontynuowania zwolnienia z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Podsumowanie

Końca trwającego już ponad pół roku stanu epidemii nie widać. Należy spodziewać się, że pomimo już przeznaczonych przez państwo środków na pomoc przedsiębiorcom, kolejne branże będą oczekiwać na wsparcie ich gałęzi gospodarki.

Kancelaria Szołajski Legal Group aktywnie wspiera przedsiębiorców w kontaktach z organami. Zachęcamy do kontaktu!

Śledzimy wszelkie zmiany, jakie planuje wprowadzić ustawodawca. O wszystkim dowiesz się czytając nasz newsletter.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych