Tarcza Finansowa ma chronić miejsca pracy oraz zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwom. Z programu realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju mogą skorzystać mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Warunki korzystania z programu zostały dostosowane do skali przedsiębiorstwa.

W tym artykule omówię formy pomocy skierowanej do mikroprzedsiębiorców, w następnym artykule skupię się na propozycjach dla małych, średnich i dużych firm.

Mikroprzedsiębiorstwa

Z pomocy dla mikroprzedsiębiorstw mogą skorzystać firmy, które zatrudniają od 1 do 9 osób z wyłączeniem właściciela, natomiast jej obroty nie mogą przekraczać 2 mln EUR.

Wsparcie jest udzielane w wysokości obliczonej jako iloczyn ilości zatrudnionych pracowników oraz kwoty ustalonej subwencji.

Kwota subwencji jest ustalona w trzech wysokościach:

  1. 12.000 PLN na jednego pracownika w przypadku spadku obrotów o 25-50 proc.;
  2. 24.000 PLN na jednego pracownika w przypadku spadku obrotów o 50-75 proc.;
  3. 36.000 PLN na jednego pracownika w przypadku spadku obrotów powyżej 75 proc.

Spadek obrotów dotyczy porównania z analogicznym miesiącem roku ubiegłego (od lutego) lub miesiąc do miesiąca w tym roku (także od lutego).

Umorzenie subwencji – aż do 75 proc. – następuje po 12 miesiącach od jej otrzymania pod warunkiem:

  1. kontynuacji działalności (umorzenie do 25 proc.) i
  2. utrzymania zatrudnienia (umorzenie do 50 proc.).

Resztę subwencji przedsiębiorca musi zwrócić w 24 równych ratach, które będą spłacane po roku od otrzymania subwencji.

Wnioski

Tarcza Finansowa to najciekawsze rozwiązanie z proponowanych przez rząd. Może ono pomóc utrzymać płynność i stan zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach w czasie kryzysu.

Szołajski Legal Group skutecznie wspiera przedsiębiorców w uzyskiwaniu środków z Tarczy Finansowej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej