O tym, czy wykład jest utworem nie decydują ustalenia stron ani sam zamiar stworzenia utworu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 8 stycznia 2020 r.

Jakie kryteria muszą być zatem spełnione, aby dany przejaw działalności twórczej uznać za utwór?

Przedmioty prawa autorskiego

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zawiera zamkniętego katalogu utworów. Oznacza to, że przedstawione w art. 1 ust. 2 ustawy wyliczenie, jest jedynie przykładowe. Wśród wymienionych utworów znajdują się m.in.:

  • plastyczne,
  • fotograficzne,
  • wzornictwa przemysłowego,
  • muzyczne i słowno-muzyczne.

Co ważne za utwór nie zostaną uznane idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

Ocena stron nie decyduje o istnieniu utworu

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł 8 stycznia 2020 r. , że w rozumieniu art. 1 ust. 1 prawa autorskiego, o tym, co jest utworem nie decyduje wola stron czy zamiar stworzenia utworu.

Kluczowe są: ustalenia faktyczne, odnoszące się do tego, czy dany wytwór niematerialny spełnia wszystkie przesłanki wymienione w art. 1 ust. 1 pr. aut.(II GSK 2651/17)

Zgodnie ze wskazanym przepisem, przedmiot umowy winien:

  • być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze oraz
  • być ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Podsumowanie

To, że strony umowy poddadzą jej przedmiot ochronie prawnoautorskiej nie powoduje automatycznie, iż takie postanowienie umowne będzie skuteczne.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium