W dzisiejszym artykule dotyczącym branży IT przedstawiamy różnice między umową NDA, CDA oraz umową NNN.

NDA czyli Non Disclosure Agreement oznacza dosłownie umowę o nieujawnieniu. CDA to Confidential Disclosure Agreement czyli umowa o poufnym ujawnieniu. NNN oznacza Non Disclosure (nie ujawniać) Non Use/Non Compete (nie używać/nie konkurować) Non Circumvention Agreement (nie wykorzystywać podstępem). Umowa NNN jest zawierana wyłącznie z chińskimi kontrahentami.

NDA czy CDA?

Anglojęzyczne terminy NDA i CDA są stosowane zamiennie i nie ma żadnego znaczenia, która forma jest używana. Jednak w niektórych środowiskach przyjęło się, że NDA charakteryzuje umowy związane z fuzjami firm, zaś CDA kontrakty mniejszej wagi, różnego rodzaju zlecenia.

Co to jest NNN?

W przypadku umowy NNN jest inaczej, gdyż jest to umowa zawierana wyłącznie z chińskimi kontrahentami. Taka umowa powinna zawierać określone elementy według przyjętej i ukształtowanej praktyki. Dlatego należy dokładnie sprawdzić wymagania dotyczące umowy NNN.

Ważne elementy umowy o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności musi określać jej strony, przedmiot umowy – czyli zakres ochrony oraz datę i podpisy. Forma umowy jest pisemna. Kluczowym elementem jest precyzyjne zobowiązanie do zachowania poufności, określenie danych podlegających poufności oraz wskazanie dozwolonych i zakazanych działań związanych z zachowaniem poufności.

Konieczność dochowania tajemnicy można również zawrzeć w klauzuli poufności zawartej w części umowy głównej. W niektórych przypadkach w środowisku informatycznym zalecane jest jednak stosowanie osobnej umowy NDA czy CDA zwanej umową o zachowaniu poufności.

Podsumowanie

Zarówno umowa NDA, CDA, czy NNN oznacza umowę o zachowaniu poufności. Taka prawidłowo sporządzona umowa, obarczona odpowiednią sankcją zapewnia gwarancję bezpieczeństwa dla obu stron kontraktu.

Generalnie najlepszą formą zabezpieczenia poufnych danych jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności. Jeśli jesteś zainteresowany sporządzeniem takiej umowy zapraszamy do kontaktu. Pomożemy przygotować idealną umowę.

Kancelaria Szolajski Legal Group od kilkunastu lat uczestniczy w procesach negocjacji umów IT oraz wspiera przedsiębiorców na etapie ich realizacji.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej