Temat sukcesji firm rodzinnych podejmowaliśmy w naszych artykułach od samego początku. Uczestniczyliśmy w wielu procesach sukcesyjnych i od zawsze – jako Kancelaria Szołajski Legal Group – opowiadaliśmy się za koniecznością uregulowania kwestii fundacji rodzinnych. Wydaje się, że możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Zgodnie z informacją dostępną na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęły się prace nad ustawą o fundacjach rodzinnych! Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został ustalony na II kwartał 2021 r. Za opracowanie projektu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dlaczego powinna wejść w życie?

Projektowana ustawa ma na celu ułatwienie nestorom przeprowadzenie procesu sukcesji. Jak wskazano na stronie KPRM, w Polsce działalność prowadzi ponad 800 000 firm rodzinnych, z czego 55% planuje sukcesję w ciągu najbliższych pięciu lat! Nowa ustawa ma stworzyć narzędzia pozwalające na zachowanie rodzinnych tradycji w firmach i uniknięcie konieczności sprzedaży firmy osobom trzecim.

W ocenie autorów nowej ustawy w chwili obecnej w Polsce „brakuje kompleksowego rozwiązania, które pozwalałoby na wytyczenie długoterminowej wizji rozwoju przedsiębiorstw oraz akumulacji majątku, zwiększającej szanse na wzmocnienie pozycji rynkowej w perspektywie kilku pokoleń i zapewnienie stabilnych źródeł utrzymania dla osób, o których przyszłość nestor chciałby zadbać, także po swojej śmierci.”.

Co nowego wprowadzi ustawa?

W pierwszej kolejności ustawa powoła do życia nowy rodzaj podmiotu – fundację rodzinną. Do głównych założeń fundacji rodzinnych ma należeć:

  • zarządzanie majątkiem i jego ochrona,
  • zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów,
  • budowanie ładu rodzinnego w przypadku rodzin związanych z biznesem,
  • akumulacja kapitału,
  • zwiększenie inwestycji w RP.

Ustawa będzie kompleksowo opisywać zasady funkcjonowania fundacji rodzinnych. Uregulowane zostaną m.in. zasady ich tworzenia i działalności, a także obowiązki i prawa przysługujące fundatorowi i beneficjentom.

Fundacja rodzinna będzie osobą prawną, a dla jej utworzenia niezbędne będzie sporządzenie aktu założycielskiego w formie notarialnej.

Uwaga! Fundacja rodzinna będzie wpisana do rejestru fundacji rodzinnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Podsumowanie

Jako firma świadcząca usługi w zakresie sukcesji – Kancelaria Szołajski Legal Group – jest zwolennikiem kierunku, w jakim zmierza obecne ustawodawstwo w zakresie firm rodzinnych.

Będziemy na bieżąco śledzić strony rządowe, aby informować Państwa o projekcie ustawy, na który wszyscy z niecierpliwością czekamy!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium