Prezydent RP Andrzej Duda 6 lutego 2023 r. podpisał ustawę o fundacji rodzinnej. Ustawa ta ma być odpowiedzią na wyzwania i ryzyka związane z klasyczną sukcesją, z którymi mierzą się obecnie właściciele firm rodzinnych w Polsce. Nowa instytucja prawna, jaką jest fundacja rodzinna ma umożliwić przeprowadzenie skutecznej, wielopokoleniowej sukcesji firm oraz budowanie silnych rodzimych marek.

Ponad 800 tys. firm w naszym kraju to właśnie firmy rodzinne. Rocznie generują one przychód w wysokości 322 mld zł. Ich wkład w budowę PKB kształtuje się na poziomie ok. 18 proc.

Dlaczego warto założyć fundację rodzinną?

Podpisana przez Prezydenta ustawa z 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej to kolejny krok na rzecz ułatwienia zmian pokoleniowych w polskich firmach. Umożliwi utrzymywanie przez majątku i biznesu w rodzinie przez wiele lat.

To właśnie instytucja fundacji rodzinnej ma być narzędziem, które gwarantuje ciągłość działalności firmy. Pozwala budować ład rodzinny i korporacyjny, oddzielając biznes od spraw i konfliktów rodzinnych.

Jest zatem środkiem do celu, zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pokolenia.

5 zalet fundacji rodzinnej

  1. Możliwość wycofania się fundatora (Nestora) z aktywnego prowadzenia biznesu.
  2. Utrzymanie dochodów dla Nestora – pomimo wycofania się z biznesu.
  3. Finansowe zabezpieczenie członków rodziny.
  4. Utrzymanie i ochrona majątku w jednych rękach.
  5. Efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie.

Podsumowanie

Pierwsze fundacje rodzinne w Polsce zaczną powstawać w połowie 2023 r. Warto już teraz rozważyć planowanie sukcesji w tej formie. Znając przepisy ustawy szereg firm rodzinnych może planować przyszłe procesy oraz strukturyzację majątku.

Według danych rynkowych w przeciągu 5 lat sukcesję planuje ok. 57 proc. firm rodzinnych.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje firmy rodzinne do założenia fundacji rodzinnych. Zapraszamy do kontaktu z nami!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej