Korzystanie z licencji open source przy wykonywaniu umowy wdrożeniowej IT jest zgodne z prawem. Aktualnie open source to najmocniejszy trend w oprogramowaniach na rynku. Dzięki otwartemu kodowi pozwala na szybszy rozwój i aktualizację programu lub aplikacji.

Open source, czyli licencja otwartego oprogramowania

Open source jest oprogramowaniem, którego licencja pozwala na legalne i nieodpłatne kopiowanie, zarówno kodu wynikowego, jak i kodu źródłowego oraz na dowolne ich modyfikacje. Licencja ta, nie jest właściwie utworem chronionym przez prawo autorskie, lecz umową na podstawie której taka ochrona może zostać udzielona. Inaczej to kontrakt, który wskazuje w jaki sposób określona osoba lub grupa osób może korzystać z programu lub aplikacji.

Licencja open source pojawia się w związku z ruchem na rzecz otwartego oprogramowania, czyli przeznaczonego dla dowolnego użytkownika, bez konieczności ponoszenia przez niego dodatkowych kosztów. Celem takiej licencji jest wprowadzenie swobodnego dostępu do programu lub aplikacji dla każdego, kto posiada dostęp do Internetu lub telefonu.

Warto jeszcze raz podkreślić, że z takiej licencji można legalnie korzystać przy wykonywaniu umowy wdrożeniowej IT.

Otwarte oprogramowanie atrakcyjne dla biznesu

Licencja open source jest obecnie bardzo popularnym sposobem oprogramowania. Możliwość swobodnego dostępu do kodów źródłowych oprogramowania, wolne rozpowszechnianie programu komputerowego lub aplikacji, darmowa aktualizacja oraz niezależność od usługodawcy, to tylko niektóre z cech zachęcających użytkowników do korzystania z licencji open source.

Dzięki swobodnemu dostępowi, kody źródłowe oprogramowania na licencji open source mogą być łatwo zmieniane, udoskonalane i rozpowszechniane, co wpływa na szybki rozwój programów. Tak tworzony kod oprogramowania odznacza się niezawodnością, gdyż jako udostępniony powszechnie może być nieustannie modyfikowany, zaś błędy szybko i skutecznie eliminowane. Z tych powodów open source jest bardzo atrakcyjne dla biznesu, dla funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Licencja open source może być wykorzystana w umowie wdrożeniowej. Aktualnie jest to najmocniejszy trend w oprogramowaniach na rynku. Dzięki otwartemu kodowi pozwala na szybszy rozwój i aktualizację programu lub aplikacji.

Kancelaria Szołajski Legal Group od kilkunastu lat uczestniczy w procesach negocjacji umów IT oraz wspiera przedsiębiorców na etapie ich realizacji. Jeśli rozważasz zawarcie umowy wdrożeniowej postaramy się jak najlepiej pomóc w opracowaniu takiej umowy i wyborze odpowiedniej licencji. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy rozwiązać Twój problem z branży informatycznej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej