Weryfikacja jednoosobowych przedsiębiorców

Rząd zapowiada duże zmiany dotyczące weryfikacji jednoosobowych przedsiębiorców. Chociaż nie będzie tzw. „testu przedsiębiorcy”, planowana jest masowa weryfikacja przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Fiskus chce sprawdzać czy nie dochodzi do nadużycia liniowej stawki podatku dochodowego.

Przywileje dla jednoosobowych przedsiębiorców

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą korzysta z preferencyjnej, 19 procentowej, liniowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Zarazem przedsiębiorca rezygnuje z możliwości zastosowania ulg podatkowych oraz rozliczenia wspólnie z małżonkiem. Ma to stanowić swoistą rekompensatę dla fiskusa.

Również składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców jednoosobowych są wyliczane według wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz według wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zatem składki ZUS są niezależne od wysokości przychodów jednoosobowego przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca ten może liczyć maksymalnie na najniższą emeryturę oraz niskie świadczenia chorobowe.

Cele ustawodawcy

Z przyjętego przez Rząd dokumentu „Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2019 – 2022″, wynika, że – choć pod zmienioną nazwą – „test przedsiębiorcy” wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Celem tej regulacji ma być ucywilizowanie rynku pracy, a efekty fiskalne będą jedynie uboczne. Zgodnie z tym zamysłem Rząd chce chronić pracowników, którzy wbrew swej woli są „wypychani” ze stosunku pracy do samozatrudnienia.

Sposobem na wprowadzenie tej weryfikacji ma być zmiana definicji przychodów z biznesu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2020 r.

Wnioski

Czy jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy podejmują ryzyko biznesowe, ponoszą koszty prowadzenia działalności gospodarczej, zaciągają kredyty oraz zawierają umowy leasingowe mają się czego obawiać?

Jeżeli urzędnik, poprzez arbitralną decyzję ma określać, czy ktoś jest albo nie jest przedsiębiorcą, to proponowane narzędzie, które będzie w rękach fiskusa jest bardzo niepokojące.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej