Wzrasta popularność fundacji rodzinnej w Polsce

Od 6 miesięcy przedsiębiorcy rodzinni w Polsce mogą zakładać fundacje rodzinne. Z nowej instytucji prawnej skorzystali już przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy byli pewni konsekwencji założenia fundacji rodzinnej oraz korzyści, jakie przyniesie ona w przyszłości.

Wielu potencjalnych fundatorów wciąż jednak stoi przed podjęciem decyzji o założeniu fundacji rodzinnej. Brak im dostatecznej wiedzy, szukają też profesjonalnych doradców, którzy wesprą ich w procesie zakładania fundacji.

Pomimo dużego zainteresowania tematem, wyraźnie widać brak akcji informacyjnej przed wprowadzeniem w maju możliwości zakładania fundacji rodzinnej. Nie pomaga też fakt, że ustawa o fundacji rodzinnej już została znowelizowana.

Coraz większa popularność fundacji rodzinnych

Obecnie w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim jest około 500 wniosków o rejestrację fundacji rodzinnych, z czego połowa uzyskała już wpis do rejestru. Jednak według danych w Polsce jest nawet 3,5 mln firm rodzinnych.

Wielu potencjalnych fundatorów wciąż przygląda się temu nowemu rozwiązaniu, analizuje zmieniające się przepisy prawne i jest w trakcie podejmowania decyzji w gronie środowisk rodzinnych. Mamy więc do czynienia z rosnącą popularnością fundacji rodzinnych, chociaż to dopiero początek długiej drogi.

Zapewne w fundacji rodzinnej jest potencjał biznesowy, ale potrzebne jest nadal właściwe rozumienie tej nowej instytucji prawnej zarówno przez ustawodawcę, przedsiębiorców jak i ich doradców zawodowych.

Podsumowanie

Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej ma być narzędziem do przeprowadzania wielopokoleniowej sukcesji biznesu. Proponowane rozwiązania gwarantują utrzymanie polskich firm rodzinnych w rękach najbliższych oraz na akumulację polskiego kapitału.

Niewątpliwie warto się zastanowić nad możliwością założenia fundacji rodzinnej, poszerzać wiedzę na jej temat oraz szukać profesjonalnych doradców z doświadczeniem. Sam proces zakładania fundacji nie jest skomplikowany, jednak przygotowania do jej założenia powinny być poprzedzone długofalową analizą.

Warto zaznaczyć, że fundacja rodzinna nie jest przeznaczona tylko dla właścicieli firm rodzinnych. Można ją założyć dla ochrony każdego majątku rodzinnego. Jednak dla firmy rodzinnej, fundacja rodzinna jest wręcz obowiązkowym tworem prawnym.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych, przygotowuje firmy rodzinne do założenia fundacji rodzinnych oraz zakłada fundacje rodzinne. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium