Przedsiębiorcy i osoby fizyczne, które w związku epidemią koronawirusa znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, mogą wystąpić do swojego banku o zawieszenie płatności rat kredytu.

Wnioski o zawieszenie rat kredytu są rozpatrywane indywidualnie, a każdy bank proponuje własne rozwiązania.

„Wakacje kredytowe” na wniosek kredytobiorcy

Zawieszenie rat kredytu zwane popularnie „wakacjami kredytowymi” następuje na wniosek kredytobiorcy. W związku z epidemią koronawirusa wniosek można złożyć drogą elektroniczną: e-mailem lub przez bankowość elektroniczną oraz telefonicznie.

Jak zapewniają banki, nawet jeśli umowa kredytu nie zawiera zapisów o „wakacjach kredytowych”, można złożyć taki wniosek.

Wnioski o odroczenie rat kredytu mogą dotyczyć:

 1. kredytów dla przedsiębiorców:
  1. kredytów inwestycyjnych;
  2. kredytów obrotowych;
  3. kredytów w rachunku bieżącym.
 2. kredytów dla osób fizycznych:
  1. kredytów hipotecznych w tym kredytów frankowych;
  2. kredytów konsumpcyjnych.

Banki dopuszczają dwa rodzaje zawieszenia kredytu:

 1. zawieszenie rat kapitałowych i rat odsetkowych – w okresie „wakacji kredytowych” kredytobiorca nie płaci żadnych rat związanych z obsługą kredytu;
 2. zawieszenie rat kapitałowych – w okresie „wakacji kredytowych” kredytobiorca płaci raty odsetkowe.

Ważnym jest, że banki wprowadzają uproszczone procedury rozpatrywania wniosków o zawieszenie kredytu, nie wymagając szczegółowego uzasadnienia wniosku.

Wiele banków udziela „wakacji kredytowych” na podstawie wniosku kredytobiorcy. Po pozytywnej decyzji banku nie ma konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów.

Wnioski

Chcąc zachować większą płynność finansową oraz przeczekać okres epidemii koronawirusa warto skorzystać z „wakacji kredytowych”.

Kredytobiorcy hipoteczni, a szczególnie kredytobiorcy frankowi nie powinni mieć obaw co do korzystania z tych rozwiązań. Nie rekomendujemy jednak podpisywania żadnych aneksów czy porozumień dotyczących zawieszenia bez ich wnikliwej weryfikacji.

W czasie globalnej epidemii skorzystanie z zawieszenia spłacania rat kredytu na okres 6 miesięcy jest racjonalnym rozwiązaniem, które Szołajski Legal Group rekomenduje i pomaga skutecznie przeprowadzić.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium