Restrukturyzacja – to pierwsze rozwiązanie dla przedsiębiorców tracących na kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Dzisiaj konieczne jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czy zmiany organizacyjne i strukturalne w firmie są konieczne? Czy pomogą one przetrwać trudny czas światowego kryzysu?

W naszej ocenie, obok cięcia kosztów, przedsiębiorcy muszą podejmować przyszłościowe decyzje dotyczące kwestii korporacyjnych w ich firmach. Jednak rozpoczynanie nowych przedsięwzięć gospodarczych powinno być poprzedzone analizą prawnązabezpieczeniem istniejącej struktury prawnej.

 

Nowa działalność, nowy podmiot

Wchodząc w nowe sektory działalności handlowej czy usługowej, warto rozważyć zakładanie oddzielnych podmiotów, niezależnych od istniejących obecnie struktur. Dzięki temu nowa działalność nie spowoduje trudności w prowadzeniu dotychczasowego biznesu.

W takiej sytuacji warto rozważyć stworzenie struktury holdingowej, gdzie nowe działalności mają własną podmiotowość prawną, aby w przypadku niepowodzenia można ją było szybko zlikwidować.

 

Spółki celowe

W dobie kryzysu warto też przemyśleć dotychczasową strukturę organizacyjną. Czy aktualnie jakaś część działalności jest nierentowna? Czy należy ją wydzielić ze struktury organizacyjnej, aby nie powodowała trudności w całej działalności gospodarczej?

W takich rozwiązaniach pomocne są zakładane przez przedsiębiorców spółki celowe, które skupiają jedną konkretną działalność gospodarczą, czy to handlową, czy usługową.

Taką spółką celową może być spółka z o.o. spółka komandytowa, która może być założona przez spółkę z o.o. oraz osobę fizyczną i zajmować się tylko częścią działalności przedsiębiorstwa.

Zmiany i przekształcenia spółek kapitałowych mogą również uchronić działalność gospodarczą przed utratą płynności i koniecznością ogłoszenia upadłości. Każdy przedsiębiorca ma bowiem możliwość wydzielenia tzw. spółki matki, która będzie zarządzać poszczególnymi spółkami córkami, odpowiedzialnymi za prowadzenie swoich działalności gospodarczych.

 

Konsolidacja spółek

Formalne przekształcenie spółek poprzez ich łączenie może być również rozwiązaniem pozwalającym uniknąć problemów wynikających z kryzysu gospodarczego.

Konsolidacja może bowiem doprowadzić do zaprzestania prowadzenia nierentownej działalności z jednoczesnym utrzymaniem miejsc pracy i zapewnieniem swoim pracownikom nowych zadań.

 

To właściwy czas na decyzje

To z pewnością jest właściwy czas, aby poważnie zweryfikować prowadzoną działalność oraz podjąć decyzje strukturalne i korporacyjne. Takie działania pomogą zapewnić przetrwanie podstawowej działalności gospodarczej. Szołajski Legal Group wspiera przedsiębiorców w takich działaniach!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank