Efektywne zarządzanie projektem, zespołem, organizacją, produktem czy celami zespołu musi opierać się na odpowiedniej metodyce. Każdy projekt jest inny, dlatego nie ma jednego, idealnego modelu zarządzania. Wybór odpowiedniej metodyki pomaga w osiągnięciu finalnego sukcesu. W dzisiejszym artykule dotyczącym branży IT porównamy metodyki agile i waterfall.

Waterfall: system klasyczny

Metodologia to pewien zbiór zasad i praktyk wspierających prowadzenie projektu przy zapewnieniu optymalnej wydajności. System klasyczny, oparty na kaskadowej dekompozycji projektu proponuje metodyka waterfall. Poszczególne etapy projektu występują tutaj po sobie i stanowią odrębne czynności.

Najważniejszym elementem metodyki waterfall jest szczegółowy plan, który zakłada sekwencyjną realizację poszczególnych etapów projektu. Opiera się na sumiennym przestrzeganiu terminów oraz prowadzeniu dokumentacji wszystkich podejmowanych działań.

Metodyka kaskadowa sprawdza się w dziedzinach gospodarki charakteryzujących się powtarzalnością.

Agile: reagowanie na zmiany

Metodyka agile została sformułowana w ramach manifestu opublikowanego w Internecie. Głównym założeniem jest tutaj stwierdzenie, że w pracy ważniejsze są osoby i interakcje niż procesy i narzędzia. Kluczem do realizacji celu jest reagowanie na zmiany, nie ścisłe wykonywanie z góry określonego planu.

Model agile wymaga dużych kompetencji zespołu, ale i umiejętnego zarządzania nim. W tym przypadku plan pracy i plan projektu mogą być modyfikowane. Z tego powodu metodyka agile wymaga stałej komunikacji oraz współpracy ze względu na konieczność bieżącego weryfikowania wykonywanych prac.

W tym przypadku zleceniodawca ma pełną swobodę kontrolowania budżetu oraz zakresu prac, które mają zostać wykonane.

Agile a waterfall w IT: podstawowe różnice

  1. Metodyka agile jest elastyczna, a metodyka waterfall uporządkowana.
  2. W modelu agile proces rozwoju projektu dzieli się na sprinty, w modelu waterfall proces tworzenia oprogramowania dzieli się na różne fazy.
  3. Model agile to zbiór wielu różnych małych projektów, zgodnie z modelem waterfall tworzenie oprogramowania trzeba zakończyć jako jeden projekt.
  4. W modelu waterfall wszystkie fazy projektu są zakończone jednorazowo, a w metodyce agile stosuje się iteracyjne podejście programistyczne.
  5. Model waterfall uznaje się za rygorystyczny proces sekwencyjny, a model agile to wspólny proces tworzenia oprogramowania prowadzący do szybszego rozwiązywania problemów.

Podsumowanie

Warto podkreślić raz jeszcze, nie ma idealnego modelu zarządzania. Dlatego ważne jest poznanie obu metodyk dla dokonania odpowiedniego wyboru modelu zarządzania projektem.

Kancelaria Szołajski Legal Group od kilkunastu lat uczestniczy w procesach negocjacji umów IT oraz wspiera przedsiębiorców na etapie ich realizacji. Jeżeli rozważasz zawarcie umowy wdrożeniowej, postaramy się jak najlepiej pomóc w przygotowaniu umowy i wyborze odpowiedniej metodyki zarządzania projektem. Zapraszamy do kontaktu. Pomożemy rozwiązać Twój problem z branży informatycznej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej