Aktualna sytuacja kredytobiorców złotówkowych

W sektorze bankowym w Polsce rośnie konflikt z kredytobiorcami złotówkowymi. Kredyty złotowe mają we wzorcach umownych klauzule abuzywne, a konsumenci byli niedostatecznie informowani o konsekwencjach zawieranych umów kredytowych.

Naszym zdaniem banki nie dokładały starań, aby w zrozumiały sposób zaznajomić kredytobiorców z rzeczywistymi ryzykami zmiennego oprocentowania kredytu. Efektem tego jest, że około 98% hipotek złotowych w Polsce ma zmienne oprocentowanie.

Nie będzie dalszych obniżek stóp procentowych

Prezes NBP zasugerował wstrzymanie obniżek stóp procentowych twierdząc, że przestrzeń na takie działania znacznie się zmniejszyła. Ponadto inflacja do końca tego roku będzie wolniej spadać, a może nawet wzrośnie. Z tych powodów prawdopodobnie stopy procentowe będą utrzymywały się na obecnym poziomie przez kolejne miesiące.

Dla przypomnienia, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe dwa razy: we wrześniu i w październiku 2023 roku. Ponieważ na razie nie będzie kolejnych obniżek w NBP, to WIBOR musi się skorygować o 25 pkt bazowych w górę. Wzrost z 5,62% do 5,90% oznacza, że w bankach aktualizujących oprocentowanie co miesiąc spełni się warunek pozwalający na jego podniesienie.

Takim warunkiem jest wzrost stawki WIBOR 3M o co najmniej 10 pkt bazowych w stosunku do poziomu wykorzystanego ostatnio do ustalenia oprocentowania kredytu.

Wzrasta stawka WIBOR

Aktualnie można zaobserwować powolny wzrost stawki WIBOR, głównego czynnika wpływającego na oprocentowanie kredytu, a zatem również na wysokość miesięcznej raty. Zmiany stawki WIBOR z niepokojem śledzą zwłaszcza posiadacze kredytów hipotecznych, gdyż oprocentowanie tych kredytów składa się ze stałej marży banku i zmiennej części WIBOR.

W Polsce przeważająca część kredytów hipotecznych jest udzielana w oparciu o zmienne oprocentowanie, a jego wysokość jest ustalana za pomocą stawek WIBOR 3M i 6M. Od 8 listopada 2023 r. – po decyzji RPP o utrzymaniu stopy referencyjnej na niezmienionym poziomie, zamiast oczekiwanej przez rynek obniżki o 25 pkt bazowych – WIBOR 3M zaczął rosnąć.

Ta zmiana jest spowodowana przede wszystkim zwrotem w polityce pieniężnej w Polsce. Według ekspertów ekonomistów „obecnie prognozujemy stabilizację stopy referencyjnej na poziomie 5,75% do końca 2024 roku”. Zmiany w prognozach są o tyle istotne, że oczekiwania rynkowe co do poziomu stóp wpływają na notowania WIBOR.

Wnioski

Czas pokaże, czy na początku 2024 r. RPP uzna, że musi wrócić do podwyżek stóp procentowych. Dla kredytobiorców posiadających kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, to decyzje znacząco wpływające na wysokość rat, a zatem także na planowanie rodzinnego budżetu.

Co ważne dla kredytobiorców złotówkowych, także oni mogą dochodzić swoich praw w sądzie, ze względu na niedozwolone klauzule w podpisywanych umowach kredytowych i brak dokładnego wyjaśnienia mechanizmu zmiennego oprocentowania przez kredytodawcę.

Kancelaria Szołajski Legal Group aktywnie wspiera kredytobiorców złotówkowych i regularnie monitoruje aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach umów kredytowych, w których znajdują się postanowienia wprowadzające do umowy wskaźnik WIBOR. Chętnie pomagamy kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium