Bank Ochrony Środowiska 31 stycznia 2022 r. uruchomił program ugodowy dla klientów z hipotecznymi kredytami walutowymi. Realizacja porozumień ugodowych BOŚ Banku odbywać się będzie według wariantu zaproponowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Koszt programu nie powinien przekroczyć 400 mln zł.

 

Z komunikatu Prezesa Banku wynika, że „wszyscy są w pełni przygotowani zarówno od strony operacyjnej, jak i finansowej, gdyż rezerwy na pokrycie kosztów ugód zostały zawiązane już w 2020 roku”. Według Prezes „decyzja akcjonariuszy BOŚ o przystąpieniu do programu ugód nie odbije się zatem na bieżącej działalności Banku i jego wynikach”.

 

Portfel kredytów walutowych BOŚ niewielki

 

BOŚ Bank ma stosunkowo niewielki portfel kredytów walutowych, którego wartość netto po odjęciu rezerw wynosi 776 ml zł. Na koniec III kwartału 2021 r. bank był pozwany w 582 sprawach związanych z kredytami walutowymi, a łączna wartość sporów sięgała niemal 168 mln zł. Łącznie rezerwy na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutami obcymi wynoszą 415 mln zł, a poziom pokrycia rezerwami mieszkaniowych kredytów CHF brutto jest na poziomie 48 %.

Tymczasem rok 2020 bank zakończył stratą netto na poziomie 307 mln zł, co w głównej mierze było skutkiem powiększenia rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi.

 

Na czym polega program ugód BOŚ Banku?

Do tej pory tylko PKO BP i ING proponują ugody na warunkach zaakceptowanych przez KNF, pozostałe banki realizują własne programy. Zgodnie z warunkami KNF przeprowadza swój program ugód także BOŚ Bank.

Programy te bazują na propozycji przekształcenia kredytów frankowych w złotowe. Oznacza to, że dany kredyt zostanie przeliczony tak, jakby od początku był brany w złotych, a nie w walucie obcej. Jednakże poza zmianą waluty kredytu nastąpi także zmiana oprocentowania, z formuły opartej na właściwej dla kredytów walutowych stawce LIBOR, na znacznie wyższy i wykazujący tendencję wzrostową WIBOR.

Bank zastąpi także dotychczasową marżę z umowy średnią marżą dla kredytów złotowych z miesiąca, w którym kredyt został zawarty. Realnie oznaczać to będzie znaczny wzrost oprocentowania kredytu.

Według komunikatu banku od 31 stycznia 2022 r. zainteresowani klienci mogą składać wnioski online o mediacje, a następnie – po spotkaniach z mediatorem i bankiem, mogą zawrzeć ugodę.

 

Ugody z bankami niekorzystne dla kredytobiorców

Warto podkreślić, że ugody zawierane na warunkach KNF pozwalają odzyskać maksymalnie 30 proc. kwoty, która jest możliwa do uzyskania na drodze sądowej w wyniku unieważnienia umowy kredytowej lub jej odfrankowienia.

Orzecznictwo sądów w zakresie umów kredytowych BOŚ Bank jest już wyraźnie ukształtowane. Umowy kredytowe BOŚ Banku zawierają niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do mechanizmu przeliczania kredytu według kursu CHF, a ponadto naruszają art. 69 ustawy Prawo bankowe. Sądy wydają wyroki korzystne dla kredytobiorców, najczęściej unieważniające umowy kredytowe. Nierzadko wyroki zapadają w ekspresowym tempie.

Podsumowanie

Reasumując, ugoda na warunkach BOŚ Banku nie jest dobrym rozwiązaniem dla kredytobiorcy. Propozycja banku ma na celu głównie zabezpieczenie interesów instytucji finansowej, a wskazywane w niej ustępstwa są raczej iluzoryczne i nieatrakcyjne dla klientów.

Nadal najprostszym rozwiązaniem na uwolnienie się od kredytu frankowego i odzyskanie jak największej kwoty jest pozwanie banku do sądu o unieważnienie lub odfrankowienie zawartej umowy. Kancelaria Szołajski Legal Group Sp. k. posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych. Chętnie pomożemy także w Twojej sprawie! Nie zwlekaj, frankowiczudzialaj.pl!

 

 

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank