Na podstawie unijnej dyrektywy BMR, od 1 stycznia 2022 r. przestała być publikowana stawka LIBOR. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, od 2022 r. oprocentowanie liczone na podstawie LIBOR zastąpiła stopa składana SARON (Swiss Average Rate Overnight).

Wprowadzenie wskaźnika SARON nie powoduje potrzeby aneksowania umów kredytów frankowych. Mimo to, banki proponują Frankowiczom podpisywanie aneksów, wprowadzających SARON oraz dodatkowe niekorzystne dla Konsumentów zapisy. Pod żadnym pozorem Frankowicze nie powinni aneksować swoich umów kredytowych, gdyż zastąpienie wskaźnika LIBOR przez SARON następuje z mocy prawa!

Czym jest wskaźnik referencyjny?

Wskaźnik SARON jest wpisany na listę wskaźników referencyjnych prowadzoną przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych. Spełnia wszystkie wymogi prawa europejskiego dotyczące jakości opracowywania wskaźnika referencyjnego. Administratorem SARON jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurychu.

Wskaźniki referencyjne to inaczej indeksy mające wpływ na ceny instrumentów oraz produktów finansowych. Zasady na jakich się je opracowuje określa unijne rozporządzenie BMR. Ten dokument zawiera także reguły nadzoru nad instytucjami, które opracowują i udostępniają te wskaźniki bankom.

Wskaźniki referencyjne obliczane są przez niezależnego administratora, na podstawie ściśle określonej metody. Jego działanie nadzoruje w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego, która odpowiada za to, że dany wskaźnik referencyjny dokładnie odzwierciedla zmiany na rynku i realia gospodarcze.

Co to znaczy dla klientów?

Klienci, którzy korzystają z kredytów frankowych nie muszą obawiać się tej zmiany. Banki wyliczą oprocentowanie oparte o wskaźnik SARON dla kredytów, w umowach których nie było skutecznych zapisów o postępowaniu banku w sytuacji, kiedy dotychczasowy wskaźnik nie będzie dostępny.

Dla klientów różnice nie będą duże, tym bardziej że Komisja Europejska wyznaczyła korektę wyrównawczą. Jest ona różnicą pomiędzy średnimi wartościami wskaźników LIBOR CHF i SARON w okresie 5 lat przed dniem, w którym brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Authority ogłosił datę zakończenia publikacji LIBOR CHF.

Według rozporządzenia KE od 1 stycznia 2022 r., 1 miesięczną stopę CHF LIBOR zastąpi 1 miesięczna stopa składana SARON, odnotowana w 1 miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy, a 3 miesięczną stopę CHF LIBOR zastąpi 3 miesięczna stopa składana SARON, odnotowana w 3 miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy. Stawka 3 miesięczna będzie zastępowała także 6 miesięczna i 12 miesięczną stopę CHF LIBOR. Dodatkowo wskaźniki SARON będą powiększone o stały spread korygujący.

Obecne stawki LIBOR CHF to: 1M –0,7822%, 3M-0,7634%, 6M-0,7134%, 12M-0,5810%. Dla porównania stawki SARON to: 1M-0,7131% i 3M-0,7195%.

Bez aneksów

Według KNF wprowadzenie wskaźnika SARON do trwających umów kredytowych nie będzie wymagało zmieniania ich treści, czyli aneksowania. Kredytobiorcy będą kontynuować spłatę swoich zobowiązań z zastosowaniem SARONu przy zachowaniu pozostałych zasad.

Banki jednak mimo wszystko proponują Frankowiczom aneksy, które wprowadzają SARON oraz dodatkowe niekorzystne dla Konsumentów zapisy dotyczące kolejnych zmian wskaźnika i prawa Banku do kształtowania samodzielnie oprocentowania kredytu.

Dlatego też, Frankowicze absolutnie nie powinni podpisywać aneksu, bo SARON zastępuje LIBOR z mocy prawa.

Podsumowanie

Według ekspertów zmiana LIBORU na SARON będzie miała jedynie charakter kosmetyczny. Z perspektywy kredytobiorcy frankowego wprowadzenie wskaźnika SARON nie ma większego znaczenia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zastąpienie wskaźnika LIBOR podyktowane jest głównie tym, że SARON nie jest podatny na manipulacje ze strony banku. Ujawniono, że w przeszłości takie instytucje bezprawnie wpływały na wysokość LIBORu, a więc na wysokość swoich ostatecznych dochodów z tytułu spłaty przez klientów kredytów frankowych.

Szołajski Legal Group reprezentuje Frankowiczów w postępowaniach przeciwko bankom. Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej