Brak uchwały Sądu Najwyższego, oczekiwanej wiosną przez zainteresowanych kredytami frankowymi wcale nie spowodował zastoju w tych sprawach. Przeciwnie, przybywa liczba powództw! W bieżącym roku wytoczono ponad 14 tysięcy nowych spraw. Prognozuje się, że na koniec roku w sądach procedowanych będzie około 60 tysięcy spraw frankowych! Nadal odsetek wygranych Frankowiczów utrzymuje się na stałym poziomie ponad 90 proc. Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej orzekane jest w 85 proc. spraw, zgodnie z orzeczeniem TSUE przeważa też zdecydowanie  teoria 2 kondykcji.

Już teraz zapraszamy do zapisów na webinar (zapisuję się)! Podczas webinaru omówimy uchwałę Sądu Najwyższego z 2 września 2021 r. (lub konsekwencje braku jej podjęcia?) Przypominamy, webinar Kancelarii Szołajski Legal Group rozpocznie się 2 września o godz. 20.00!

Rekordowo szybkie i sprawne postępowania sądowe

W ostatnim czasie Sądy wyraźnie przyspieszają procedowanie spraw frankowych i często w rekordowym czasie wydają wyroki po przeprowadzeniu zaledwie jednej rozprawy. Ugruntowane orzecznictwo przyczynia się do ekspresowego rozstrzygnięcia, bez konieczności powoływania biegłego czy świadka. Niewątpliwie jest to zachęta dla jeszcze niezdecydowanych czy obawiających się przewlekłych postępowań sądowych Frankowiczów. Dużym ułatwieniem, umożliwiającym sprawniejsze i szybsze procedowanie są przepisy covidowe, pozwalające na pracę sądów w trybie zdalnym.

Propozycje ugodowe

Kolejnym czynnikiem wpływającym na coraz większą aktywność Frankowiczów są propozycje ugodowe banków – w porównaniu z drogą sądową zdecydowanie niekorzystne dla kredytobiorców. Przeciętny Frankowicz, przystając na ofertę banku może liczyć na oszczędności od 13 do 25 proc. aktualnych kosztów i wielkości kapitału pozostającego do spłaty.

Dopóki warunki ugodowe nie ulegną zmianom, nie wzbudzą entuzjazmu czy chęci do zawarcia ugody wśród zainteresowanych. Dopiero w sytuacji, gdy ugoda będzie zabezpieczała klienta zarówno prawnie, jak i finansowo, może zostać rozważona oraz zarekomendowana. Wartym podkreślenia jest fakt, że ugody są proponowane tylko kredytobiorcom, którzy zdecydowali się pozwać bank i nie spłacili jeszcze kredytu.

Skutki podjęcia uchwały SN

Uchwała SN ma być przełomem w sporze między bankami a kredytobiorcami, ma bowiem ujednolicić system prawny i ustabilizować linię orzeczniczą w polskich sądach. Niewątpliwie będzie stanowić kluczowy element polskiego orzecznictwa, ponieważ zyska moc zasady prawnej. Oznacza to, że sądy będą musiały respektować jej treść.

Postawione we wniosku pytania dotyczą najważniejszych kwestii w sprawach kredytów frankowych. Obecne orzecznictwo SN pozwala przypuszczać, że uchwała będzie korzystna dla Frankowiczów i pozwoli na wygraną z silnymi bankami.

Już 2 września Izba Cywilna Sądu Najwyższego zadecyduje o przyszłości kredytów frankowych w Polsce. Zapraszamy do zapisów na webinar tutaj

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej