Co zmienia istnienie fundacji rodzinnej w Polsce?

Minęło ponad 7 miesięcy od wprowadzenia nowej instytucji prawnej dedykowanej przedsiębiorcom firm rodzinnych, jaką jest w Polsce fundacja rodzinna. Czas zatem na podsumowanie dotychczasowych praktyk sądowych i opinii zainteresowanych.

Czy fundacja rodzinna nadal wzbudza obawy wśród środowisk biznesu rodzinnego? Czy początkowe trudności techniczne z czasem zostały wyeliminowane i obecnie rejestracja przebiega sprawnie i bez zarzutu?

Fundacje rodzinne krokiem milowym

Bez wątpienia możliwość zakładania fundacji rodzinnych to krok milowy dla ponad 830 tysięcy firm rodzinnych działających w Polsce, z czego mniej więcej jedna trzecia z nich ma potencjał biznesowy i kapitałowy do założenia tej nowej instytucji prawnej.

Zdecydowanie fundacje rodzinne wpisują się w codzienność gospodarczą w Polsce. Jednak cały czas potrzebny jest sprzyjający klimat wokół i prawidłowe rozumienie tej instytucji przez grono doradcze oraz ustawodawcze.

Duże zainteresowanie, już około 500 fundacji rodzinnych

Dla przypomnienia do końca ubiegłego roku zarejestrowano już ponad 450 podmiotów oraz złożono ponad 800 wniosków o rejestrację fundacji rodzinnych w Polsce.

W praktyce w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, który jest jedynym sądem rejestrowym już złożono prawie trzykrotnie więcej wniosków niż spodziewał się wcześniej odpowiedzialny resort Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wady: długa rejestracja, nie w pełni elektroniczna

Mimo to, moim zdaniem fundacji rodzinnych mogłoby być znacznie więcej. Niewątpliwą wykazywaną wadą jest wydłużony czas procedury, bowiem średnio rozpatrzenie jednego wniosku trwało od 14 do 180 dni.

Tempo rozpatrywania wniosków o rejestrację fundacji mogłoby być większe, zwłaszcza gdy porównać je do wniosków o rejestrację spółek kapitałowych. Czas oczekiwania ustabilizował się na poziomie 2-3 miesięcy. Zatem postulujemy, aby został skrócony.

Kolejnym utrudnieniem jest fakt, że rejestr podmiotów nie jest w pełni elektroniczny, co znacznie uprościłoby działania związane z założeniem fundacji rodzinnej.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy firm rodzinnych powoli oswajają się i nabierają większej ufności do nowej instytucji prawnej, co bez wątpienia pokazują statystyki danych funkcjonujących w takiej formie podmiotów.

Grono zainteresowanych jest różnorakie, jedni odpowiednio wcześniej się przygotowali i już są po rejestracji, drudzy są na etapie gromadzenia dokumentacji rejestrowej, a inni z kolei na razie czekają i obserwują praktykę sądu rejestrowego.

Niewątpliwie ważnym sposobem na upowszechnianie fundacji rodzinnej w Polsce jest edukacja prawna.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje profesjonalnie firmy rodzinne do założenia fundacji rodzinnych. 

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium