Według statystyk pod koniec 2022 r. w polskich sądach znajdowało się kilkadziesiąt pozwów w sprawach o WIBOR. Zatem do walczących Frankowiczów zaczynają powoli dołączać niezadowoleni kredytobiorcy złotówkowi. Pokrzywdzone przez banki są osoby, które zawarły kredyty hipoteczne w złotówkach oparte na zmiennej stopie procentowej, która zależała w dużej mierze od wskaźnika WIBOR.

Przypominamy, że nadzieję na zmianę wlało przełomowe postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach. To właśnie I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Katowicach 3 listopada 2022 r. wydał pierwsze w kraju postanowienie w postępowaniu zabezpieczającym powództwo, na mocy którego z umowy kredytowej został usunięty WIBOR (sygn. akt I Co 556/22).

Co prawda, bank odwołał się od tego orzeczenia i następnie sąd rozpatrujący zażalenie cofnął tzw. odwiborowanie kredytu. Ale sam fakt, że sąd jednak dopatrzył się podstaw do wyłączenia WIBORu może świadczyć o tym, że umowy zawierane na kredyty złotówkowe mają podobne klauzule do tych, które zostały uznane za niedozwolone przy kredytach frankowych.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Zwoleniu o zabezpieczeniu powództwa

Sąd Rejonowy w Zwoleniu wydał postanowienie o postępowaniu zabezpieczającym powództwo, na mocy którego z umowy kredytowej został usunięty WIBOR. Decyzja dotyczy kredytu hipotecznego z lipca 2021 r. udzielonego przez BNP Paribas.

Sędzia zdecydował, że na czas właściwego procesu kredytobiorcy będą płacili raty oparte jedynie o marżę banku, która wynosi 1,7 proc. z pominięciem 3-miesięcznego wskaźnika WIBOR.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie o zabezpieczeniu powództwa

Także Sąd Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, na mocy którego z umowy kredytowej został usunięty wskaźnik WIBOR. Decyzja dotyczy kredytu hipotecznego udzielonego przez Alior Bank we wrześniu 2021 r.

Kredytobiorca na czas procesu będzie spłacał odsetki oparte o marżę banku, która wynosi 2,05 proc. z usunięciem wskaźnika WIBOR.

Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

Wyrok unieważniający umowę kredytu gotówkowego PKO BP pod nazwą Platinum wydał Sąd Okręgowy w Siedlcach (sygn. akt I C 1139/16).

Sąd ustalił, że umowa kredytowa banku PKO BP zawierała niedozwolone postanowienia odnoszące się do sposobu ustalania zmiennego oprocentowania. Bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego dotyczącego całkowitej kwoty do spłaty, stopy oprocentowania, zasad i terminów spłat rat oraz ukrył dodatkowe koszty w umowie.

Nieprecyzyjne sformułowania metody określania oprocentowania uniemożliwiło wyliczenie wysokości poszczególnych rat. Obliczeń nie był w stanie wykonać powołany przez sąd biegły z zakresu rachunkowości, tym bardziej nie mogła tego uczynić kredytobiorczyni nieposiadająca doświadczenia w branży finansowej.

Podsumowanie

Złożenie pozwu o WIBOR powinni rozważyć kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, których raty wzrosły wraz z podwyższaniem stóp procentowych i tym samym skokiem wskaźnika WIBOR.

Według analityków rynkowych koszt „odwiborowania” wszystkich kredytów złotowych mieszkaniowych wyceniono na 84 mld zł. Dotknęłoby to zdecydowanie najmocniej największe banki, które zarabiają na nieuczciwym wskaźniku WIBOR, tj. bank PKO BP (koszt 20,3 mld zł), PEKAO S.A. (koszt 13,3 mld zł) i ING Bank (koszt 11,4 mld zł).

Nawet 2 mln posiadaczy kredytów hipotecznych, których raty rosną w szybkim tempie, może zacząć działać w swojej sprawie. Kolejne pozwy o WIBOR spływają do sądów, dając nadzieję kredytobiorcom złotowym na korzystne rozstrzygnięcie na drodze sądowej.

Świadomy kredytobiorca złotówkowy powinien prawidłowo przygotować się do walki z bankiem na drodze sądowej zakończonej korzystnym wyrokiem stwierdzającym nieważność umowy kredytowej w zakresie stawki WIBOR. Warto podkreślić, że zanim wkroczy się na ścieżkę sądową, niezbędna jest rzeczowa analiza umowy zawartej z bankiem.

Reasumując, aby zapewnić sobie obniżoną ratę w kredycie złotówkowym, koniecznym jest złożenie pozwu do sądu. Warto też złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia, aby w trakcie trwającego postępowania sądowego opłacać znacznie niższe raty.

Kancelaria Szołajski Legal Group pomaga kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej