Sąd Okręgowy w Warszawie, 29 lipca 2020 r. prawomocnie unieważnił w całości umowę kredytu udzielonego przez Deutsche Bank!

Oznacza to, że Deutsche Bank poniósł kolejną porażkę przed sądem odwoławczym – co konsekwentnie pokazujemy w rozpoczętym niedawno cyklu, opisującym zwycięstwa Frankowiczów w postępowaniach przeciwko Deutsche Bank.

 

Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok Sądu I instancji – Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, który w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt VI C 1477/17 unieważnił przedmiotową umowę.

Sąd Odwoławczy w sprawie o sygn. akt V Ca 897/19 przyznał rację Frankowiczce i uznał klauzule przeliczeniowe stosowane w umowie przez Deutsche Bank za klauzule o charakterze niedozwolonym.

Jednocześnie Sąd zwrócił uwagę, że Frankowiczka nie została przez bank należycie poinformowana w zakresie ryzyka, jakie niosło ze sobą zawarcie umowy kredytowej denominowanej w walucie obcej.

Stanowisko Sądu Odwoławczego było jasne – obie strony umowy kredytowej tj. Frankowicz oraz Deutsche Bank, miały na celu udzielenie kredytu w PLN a nie w CHF. Podobnie rzecz miała się z dokonywanymi przez Frankowicza spłatami rat kredytu.

Orzeczeniem Sądu powódce należy się zwrot wszelkich wpłat dokonywanych przez 10 ostatnich lat przed datą wniesienia pozwu.

 

Wnioski

Frankowicze, którzy wzięli kredyty w Deutsche Banku nie mają już wątpliwości, że ich umowy kredytu mogą być uznane za nieważne lub mogą zostać odfrankowione.

Wyroki unieważniające umowy kredytu CHF w Deutsche Banku zapadają zarówno przed sądami pierwszej jak i drugiej instancji.

Frankowicze nie mają na co czekać, powinni działać!

Szołajski Legal Group zachęca do składania pozwów przeciwko Deutsche Bank, ponieważ linia orzecznicza jest korzystna dla Frankowiczów!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej