Przed polskimi sądami zapadają korzystne wyroki w sprawach kredytów frankowych zawieranych z konsumentami przez Deutsche Bank. W kolejnym opisywanym przez nas wyroku, tym razem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z 8 listopada 2020 r. unieważniono umowę kredytową w całości.

Jak orzekł Sąd?

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie stwierdził, że konstrukcja umowy kredytu Deutsche Bank jest sprzeczna z art. 69 prawa bankowego. Kwota kredytu wyrażona w umowie we frankach, w momencie wypłaty mogła być za niska tj. nie pozwalałaby kredytobiorcom na kupno nieruchomości albo za wysoka i wtedy część przelanych środków przez bank byłaby bezcelowa.

Jak podkreślono, postanowienia odsyłające do tabeli kursowej banku są abuzywne, dodatkowo brak jest mechanizmów zabezpieczających. Całe ryzyko pozostawało po stronie kredytobiorców, którzy nie zostali właściwie o nim poinformowani.

Bank nie wykazał w toku postępowania, że powodowie mieli świadomość możliwości wypłaty czy spłaty kredytu w CHF.

Frankowicze odzyskują pieniądze!

Unieważniając umowę Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców prawie 38 tys. zł oraz ponad 9 tys. CHF. Obydwie kwoty mają zostać uregulowane przez Bank wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Ponadto bank ma zwrócić kredytobiorcom prawie 9 tys. zł kosztów procesu. 

Podsumowanie

Kredyty frankowe udzielane przez Deutsche Bank w Polsce podlegają prawidłowej kontroli sądowej i są unieważniane. Pozwalają na to zapisy umowne odwołujące do tabeli kursów. Za takim rozwiązaniem przemawia stabilna linia orzecznicza w polskich sądach.

Frankowicze powinni dochodzić swoich praw, nie ma na co czekać. Należy działać i pozywać Banki.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe przeciwko Deutsche Bank i jest otwarty na pomoc konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

 

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych